• ברגע האחרון: סלינגר דחתה את סיום ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים לסוף 2017

ברגע האחרון: סלינגר דחתה את סיום ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים לסוף 2017

ניסנקורן איים בשביתה, כפי שעשה בשנה שעברה, וגם הפעם הסכים האוצר להעניק שנה נוספת לביטוחים הקבוצתיים | בתקופה זו יוכלו מבוטחים להצטרף למודלים החדשים של הפיקוח

סגן שר האוצר ח"כ יצחק כהן, מנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד, הממונה על שוק ההון דורית סלינגר ויו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן סיכמו הערב (שלישי) על הארכה של המצב הקיים בביטוחי הסיעוד הקבוצתיים עד סוף דצמבר 2017. בכך העניקו האוצר וההסתדרות לשוק שנה נוספת למציאת פתרון למאות אלפי הנפלטים המיועדים מביטוחי הקולקטיב.

הישיבה שנערכה במשרד האוצר מגיעה לאחר שתי התפתחויות משמעותיות שהתרחשו בימים האחרונים. היום חשפה סלינגר מודלים שפיתחה רשות שוק ההון לפתרון הסוגיה, ובשבוע שעבר הכריז יו"ר ההסתדרות על סכסוך עבודה במשק, במטרה לסייע למבוטחים שהיו צפויים להישאר בעוד כחודש, ב-31 בדצמבר, ללא כיסוי סיעודי.

יש לזכור כי גם בשנה שעבר התקיים תרחיש דומה, אז, בעקבות הסכם בין האוצר להסתדרות, הוארכה בשנה האפשרות של חברות הביטוח להעניק את הכיסויים למבוטחים. כאן חשוב לציין כי חברות הביטוח אינן מחויבות להמשיך להעניק את הכיסויים למבוטחים, והן יכולות לסיים את הפוליסות עוד לפני תום 2017 ולפלוט החוצה את המבוטחים.

ההתפתחות השנייה התרחשה כאמור היום בכנס הראשון של רשות שוק ההון החדשה. המפקחת על הביטוח חשפה בנאומה את מודל הרשות לביטוח סיעודי קולקטיבי ארוך טווח. מודל זה יופץ כטיוטה לשימוע להסדרה. בנוסף, משרד האוצר יבחן את מעורבותה של הממשלה ומדיניותה בתחום הביטוח הסיעודי על כל רבדיו. כדי לא ליצור ואקום בתקופת בדיקה זו, אפשר האוצר את הארכת הביטוחים הקיימים בשנה נוספת.

שני מודלים חדשים

ברשות מציעים שני מודלים לפתרון מצוקת הביטוחים הסיעודיים. מוצר אחד הוא כיסוי ביטוחי למצטרפים מבוגרים והאחר הוא ביטוח סיעודי קבוצתי ארוך טווח. לדברי סלינגר, המוצרים מתאימים לצרכנים שאין להם כיסוי ביטוחי אחר או מבקשים לרכוש רובד נוסף.

באשר למוצר המעניק כיסוי ביטוחי למצטרפים חדשים, הסבירה הממונה כי הוא מתאים למבוגרים שמעוניינים ברובד נוסף או שלא רכשו ביטוח סיעודי עד כה וכעת, לקראת פרישה, בוחנים את צרכיהם ואת מקורותיהם לשנות הפרישה. "כל מבוגר יהיה רשאי לרכוש מוצר זה ללא חיתום. הערכות ראשוניות וסימולציות של מודל כזה מצביעות על חיסכון של עשרות אחוזים בעלות הביטוח. במידה ומבוטח יבחר בכך, נאפשר לו לשלם את הביטוח בתשלום חד פעמי. המבוטח יהיה רשאי למשוך את הסכום החד פעמי מקופות הגמל או מחסכונות אחרים שלרשותו", ציינה הממונה על שוק ההון.

סלינגר הסבירה כי המוצר ביטוח סיעודי קבוצתי ארוך טווח מחליף את הביטוח הסיעודי הקבוצתי קצר הטווח. "המוצר החדש מבטיח כיסוי לחברי הקבוצה לכל החיים. המוצר יאפשר צבירת זכויות למבוטחים ויעניק לחברי הקבוצה כוח מיקוח, על מנת להשיג את התנאים הטובים ביותר עבורם".

מאת: מערכת עדיף, 22/11/2016

בריאות וסיעוד

 • האם רשאית חברת הביטוח לדחות תביעה לתשלום תגמולי ביטוח לאדם אשר הוכר כסיעודי על ידי ביטוח לאומי?

  הכרה של המוסד לביטוח לאומי לא מחייבת את חברת הביטוח, כמו כן תוצאות בדיקות של ביטוח לאומי. אלא יכולות לשמש בסיס לקבלת החלטה. אך מוטלת על חברת הביטוח החובה לנמק את הסיבות לדחייה וניתן ומומלץ לערער על החלטה זו.

 • במקרה בו לקוח החזיק בפוליסה סיעודית פרטית בחברת ביטוח במשך מספר שנים עם תשלום שוטף של פרמיות אך מסיבה כל שהיא הספיק לשלם האם הביטוח הסתיים?

  לא, בביטוח סיעודי פרטי בפרמיה קבועה קיימים ערכי סילוק. ערכי הסילוק הם ערכים כספיים הנגזרים מסכומי הביטוח ומובטחים לאחר מספר מוגדר של שנות תשלום. לדוגמא: אדם בן 60 רכש פוליסת סיעוד לכל החיים בחברת מגדל בפיצוי 10000 אלף ₪ ולאחר 15 שנה הפסיק את תשלום הפרמיות, יישאר לו כיסוי של כ 6000 ₪ לכל החיים צמוד מדד ללא תשלום נוסף מצדו.

 • האם אהיה מכוסה עבור מחלה או פציעה שהייתה קיימת לפני הצטרפותי לביטוח?

  במרבית המקרים, נדרש מועמד לביטוח, למלא הצהרת בריאות בה עליו לציין מהן הבעיות הרפואיות הידועות לו במועד הצטרפותו לתכנית הביטוח. על מנת לקבוע את התנאים בהם יתקבל המועמד לביטוח, חברת הביטוח בודקת את ההצהרה ובמידת הצורך יתבקש המבוטח להציג מידע רפואי נוסף במהלך הליך החיתום. ייתכן וחברת הביטוח תדרוש פרמיה נוספת בגין המצב הרפואי, תחריג את המצב הרפואי הרלוונטי מכיסוי, או אף תדחה לחלוטין את המבוטח בשל מצבו הבריאותי.

 • ברצוני להרחיב את הביטוח הרפואי שיש לי, האם חברת הביטוח רשאית לדרוש ממני למלא הצהרת בריאות חדשה לשם כך?

  חברת ביטוח רשאית לראות בבקשה להרחבת כיסוי ביטוחי רפואי בקשה לכריתת חוזה ביטוח חדש, ועל כן היא רשאית לבדוק אם חל שינוי במצבו הבריאותי של המבוטח בין המועד בו הצטרף לראשונה לביטוח לבין המועד בו הוא מבקש להרחיב את הביטוח הקיים, וזאת רק לעניין ההרחבה.

 • במידה שיש לי מספר פוליסות ביטוח בעלות כיסוי דומה, האם אהיה זכאי לתגמולי ביטוח מכולן?

  יתכן שכן, אם מדובר בפוליסות מסוג פיצוי. פוליסות מסוג זה, מעניקות למבוטח שקרה לו מקרה הביטוח תגמולי ביטוח, ללא קשר להוצאות שהיו למבוטח בפועל. לכן, המבוטח זכאי לתגמולי הביטוח שנקבעו בכל פוליסה, ללא תלות בקיומן של פוליסות דומות. בפוליסות מסוג שיפוי, המבוטח זכאי לקבל החזר רק עבור הוצאות שהוצאו על ידו בפועל, ולכן ייתכן שהוא לא יהיה זכאי לקבל תגמולי ביטוח מכוח כל הפוליסות שברשותו.

צרו קשר

לקביעת פגישה ולפרטים נוספים,
נא השאירו פרטים ואשוב אליכם בהקדם

 • שם
 • דוא"ל
 • טלפון
 • נושא
אין לראות באתר זה משום המלצה לרכישה או למכירה של מוצר ביטוח או מוצר פיננסי כלשהו או תחליף לייעוץ, המתחשב הן בנתונים ובצרכים של כל לקוח, הניתן ע"י בעל רישיון לייעוץ כקבוע בחוק. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע"מ, הנה חברה בעלת רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, העוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני משווקת את מוצריהם של מגוון גופים מוסדיים המפורטים באתר החברה. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני בעלת זיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני), תשס"ה-2005, למוצרים פנסיונים המשווקים על-ידה והיא עשויה להעדיף מוצרים אלה בעת מתן שירות ללקוח.