• האם ניתן למשוך סכום חד פעמי מתכנית משלמת קצבה?

האם ניתן למשוך סכום חד פעמי מתכנית משלמת קצבה?

כאשר הקצבה הצפויה או הקיימת היא מעל 4418 (סכום קצבה מזערי) ניתן למשוך סכום חד פעמי גם מקופה משלמת קצבה (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל הפקדות אחרי 2008).

כולנו יודעים שניתן למשוך קצבה מקופה קצבתית כמו קרן פנסיה אך תיקון 3 שהפך את כל הצבירות במוצרי החסכון במעמד גמל לקצבתיים מאפשר גם לשלם סכומים חד פעמיים בגיל הפרישה.

כיצד ניתן למשוך סכום חד פעמי?

בהנחה כאמור שגובה הקצבה הוא גדול מגובה הקצבה המזערית 4418 ש"ח ניתן לבצע היוון קצבה המבוסס על יתרת קצבאות הזקנה מקופה הקצבתית.

האם המשיכה החד פעמית חייבת במס?

כעת נלמד כלל חשוב: היוון קצבה חייבת חייב במס והיוון קצבה פטורה פטור ממס !!

כלומר בהנחה והקצבה אותה אני מבקש להוון פטורה ממס גם הסכום החד פעמי שיתקבל פטור ממס ואותו דבר הפוך.

כעת כיצד מחשבים את הפטור ממס?

מגיל הפרישה 67 כל פורש מגיע עם יתרת הון פטורה ממס. הפורש יכול לבחור כיצד לנצל את הפטור:

א. בדרך של קצבה פטורה ממס.

ב. בדרך של משיכת כספים פטורים.

לצורך הדוגמא גובה הסכום הפטור עומד בשנת 2016 על 739 אלף ש"ח הפטורים ממס כאשר במידה ופורש  משך  במהלך 32 שנות עבודתו האחרונות כספי פיצויים או מענקים פטורים ממס, הפטור יקוזז לו בעת חישוב יתרת ההון הפטורה ממס. כדי לחשב את היתרה הקיימת יש להעזר בנוסחת הקיזוז.

דוגמא מספרית

פורש בן 67  חסך בביטוח מנהלים קצבתי 1.5 מיליון ש"ח. כעת מעוניין להוון את המקסימום הניתן מביטוח המנהלים.

מקדם קצבה: 200

קצבה מזערית: 4418 ש"ח

 

הפנסיה הצפויה מביטוח המנהלים (צבירה חלקי מקדם): 1.5מ' חלקי 200 שווה: 7500 ש"ח פנסיה חודשית.

הפורש יכול לפי הנתונים להוון את ההפרש בין גובה הקצבה הצפויה לבין הקצבה המזערית (7500-4418) שווה: 3082 ש"ח. שבסכום חד פעמי יוצא: 554760 ש"ח.

 

הסכום הנ"ל נמוך מתקרת הפטור ( 739000 ש"ח ) ולכן יהיה כולו פטור ממס. כאשר במידה והסכום המהוון יוצא גבוה יותר מתקרת הפטור אז יש לשלם על הדלתא מס שולי.

לדוגמא: במידה וסכום ההיוון יוצא 800 אלף ש"ח על סכום של (800000-739000) שווה 61000 ש"ח חייב במס שולי.

 

האם הקצבה המזערית בסך 4418 ש"ח  חייבת במס?

היות והפורש בחר לנצל את הפטור ממס המגיע לו על הסכום החד פעמי, יתרת הפנסיה חייב במס בהתאם  למס שולי ולנקודות הזיכוי לכם זכאי הפנסיונר.

 

ט.ל.ח

פנסיה ופרישה

 • האם חשוב לקבל ליווי מקצועי לקראת הפרישה?

  להחלטות המתקבלות ברגע הפרישה יש חשיבות מכרעת, היות והחלטות אלא הם בדרך כלל בלתי הפיכות !! החלטות אלו משליכות על היכולת לחיות בכבוד לאורך שנים רבות. ליווי מקצועי ואיכותי מותאם לצרכי הלקוח יכול לחסוך עד עשרות אלפי שקלים ויותר בתשלומי מס על מענקי הפרישה והפנסיה, זאת עקב חוקי המס והרגולציה המשתנים. עקב כך נדרשת מומחיות גבוהה ביותר ולעיתים שילוב של התמחויות: פנסיוני, פיננסי ומיסוי.

 • האם יש הבדל בין פנסיה רגילה לפנסיה מוקדמת?

  גיל הפרישה לגברים הוא 67 ולנשים 62, ויעלה בהדרגה ל 64 שנים. פנסיה מוקדמת משולמת למי לפרש בגיל צעיר יותר. על פי חוק כל מי שהגיע לגיל 60 רשאי לפרוש פרישה מוקדמת ולהתחיל לקבל פנסיה מהקופה הפנסיונית. יש לשים לב שפנסיה זו היא קטנה יותר מזו שהיה מקבל אילו פרש בגיל פרישה רגיל.

 • מהי תשואה דמוגרפית בקרן פנסיה?

  הביטוח (אובדן כושר עבודה וביטוח למקרה מוות) בקרן פנסיה נעשה כערבות הדדית בין עמיתי הקרן, כאשר בכל חודש נבדק הפער בין סכומי הביטוח (הפרמיות החודשיות אשר גובים מהעמיתים עבור הכיסוי הביטוחי) שנגבו מכלל העמיתים לעומת היוון תשלומי הפנסיה הנדרשים לנכות ושארים. פער זה יכול להיות שלילי או חיובי ומתווסף או נגרע מהעמיתים נקרא תשואה דמוגרפית. בדוחות האחרונים התשואה היא שלילית עקב הנחיית האוצר להוזיל את עלויות (פרמיות) לכיסוי אובדן כושר עבודה בכ 60%. הוזלה זו הקטינה את העודפים שנוצרו בקופות (אשר חולקו לעמיתים במשך השנים) והעודף האקטוארי הפך להיות שלילי.

 • האם ניתן להוריש את כספי קופת הגמל?

  באפשרות המוטבים/יורשים להעביר את כספי קופת הגמל של נפטר לקופה חדשה על שמם. הכספים בקופה החדשה יהיו פטורים ממס רווחי הון במועד המשיכה למעת רווחים חדשים (שנצברו ממועד הפטירה עד מועד המשיכה) החייבים במס רווחי הון של כ 25% על הריבית הראלית (בקיזוז אינפלציה).

 • האם ניתן לקבל פטור ממס רווחי הון בניהול כספים דרך פוליסה פיננסית?

  אכן כן, לפי פקודה 125ד במידה ואדם הגיע לגיל פרישה וב01/01/2003 מלאו לו ו/או לבת זוגתו 55 הוא/היא זכאים לפטור ממס רווחי הון עד תקרה רווחים של כ 13440 ₪ ליחד ולזוג כ 16560 ₪. זכאות זו עבור תכנית חסכון בלבד ואינה רלוונטית לאפשריות ניהול השקעות אחרות כמו: ניהול תיקים, קרנות נאמנות, הפקדה לתיקון 190, רכישה ישירה של אג"ח ומניות.

 • האם הפטור ממס רווחי הון בקופות גמל חל רטרואקטיבית?

  החל מ- 2009 בוטל מס רווח הון בקופות גמל לתגמולים, הביטול הוא כמובן גם "רטרו" כלומר משיכה שבוצעה אחרי 2009 הכוללת רווחים שהצטברו מ- 2003 ועד 2010 – אין חיוב מס רווח הון. מס רווח הון בקופות גמל חזר בתיקון 190 לקופות של נפטרים ופיצויים שעוברים לחשבון חדש. כמובן המס עדיין קיים בקרנות השתלמות.

צרו קשר

לקביעת פגישה ולפרטים נוספים,
נא השאירו פרטים ואשוב אליכם בהקדם

 • שם
 • דוא"ל
 • טלפון
 • נושא
אין לראות באתר זה משום המלצה לרכישה או למכירה של מוצר ביטוח או מוצר פיננסי כלשהו או תחליף לייעוץ, המתחשב הן בנתונים ובצרכים של כל לקוח, הניתן ע"י בעל רישיון לייעוץ כקבוע בחוק. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע"מ, הנה חברה בעלת רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, העוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני משווקת את מוצריהם של מגוון גופים מוסדיים המפורטים באתר החברה. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני בעלת זיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני), תשס"ה-2005, למוצרים פנסיונים המשווקים על-ידה והיא עשויה להעדיף מוצרים אלה בעת מתן שירות ללקוח.