• הפנסיונרים יסובסדו הצעירים ישקיעו בשוק ההון

קצבת הפנסיה: הפנסיונרים יסובסדו הצעירים ישקיעו בשוק ההון

האוצר ממליץ כי פנסיונרים יקבלו הגנה בשיעור של 60% על החיסכון שלהם באמצעות אגרות חוב בעלות תשואה מובטחת, לעומת 30% כיום. חוסכים מגיל 50 ומטה לא יהנו מסבסוד כלל.

חיסכון מובטח? רק לפורשים.

מנכ"ל משרד האוצר, שי באב"ד הגיש היום לשר האוצר, משה כחלון, את דוח 'הצוות להגברת הוודאות בחיסכון הפנסיוני', שנועד לבחון את הכלים – כיצד להגביר את הודאות בחיסכון לאחר הפרישה.

המלצת הצוות היא להגדיל את היקף הקצאת איגרות החוב המיועדות לפנסיונרים, הזקוקים לרמת ודאות גבוהה בקצבה. במקביל, יופחת בהדרגה היקף הקצאת איגרות החוב המיועדות לחוסכים הצעירים, אשר להם אופק השקעה ארוך יותר. הצוות ממליץ לשמור על מדיניות הנפקת אג"ח מיועדות לקרנות הפנסיה אך להקצותן לחוסכים בצורה 'יעילה יותר', כלשונו.

איגרות חוב מיועדות הן איגרות חוב ממשלתיות לא סחירות, צמודות מדד ונושאת ריבית קבועה (המספקות תשואה ריאלית של 4.86%). אגרות החוב הללו מונפקות בהיקף של 30% מנכסי קרנות הפנסיה החדשות המקיפות. כיום, איגרות החוב מוקצות באופן זהה לכל החוסכים והפנסיונרים בקרנות.

על פי הדו"ח, כאמור, יש לשנות את מבנה הקצאת האג"ח כך שתגדיל את יציבות הקצבאות של הפנסיונרים. בהתאם, ממליצים חברי הצוות כי עבור פנסיונרים (אלו שכבר פרשו לפנסיה) יוקצו אג"ח אלו בשיעור של 60% מהנכסים. עבור חוסכים מגיל 50 ועד גיל פרישה – תוקצה יתרת איגרות החוב, עד לשיעור של 30% מהנכסים. לגבי חוסכים עד גיל 50, ממליץ הצוות כי תוקצה עבורם יתרת איגרות החוב, לאחר ההקצאה לשתי הקבוצות הקודמות. שאר הנכסים של הקבוצה "הצעירה" יושקעו בשוק ההון.

על פי מודל זה, שיעור האג"ח מבטיחות התשואה ירד באופן מיידי לכ 25% (במקום 30%) בקבוצה "הצעירה ויקטן במרוצת השנים עד בשנת 2043 לא יושקעו בקבוצה זו בכלל אג"ח מיועדות.

חברי הצוות מציינים כי "למרכיב היציבות חשיבות גוברת ככל שהחוסך מתקרב לתקופת תשלומי הקצבה בשל התלות הגבוהה בקצבה למחייתו. לעומת זאת, חוסכים צעירים יכולים להתמודד עם חוסר יציבות ותנודתיות בחיסכון הפנסיוני שלהם, באמצעות שינוי בדפוסי העבודה, הצריכה והחיסכון."

יש לציין כי עלות סבסוד קרנות הפנסיה (הוותיקות והחדשות) באמצעות אג"ח מיועדות עומד על קרוב ל-3 מיליארד שקל בשנה. באוקטובר 2014 הגישו "פורום החוסכים לפנסיה" ו"איגוד בתי ההשקעות" עתירה לבג"ץ בטענה לאפליה ובדרישה לסבסד גם את קופות הגמל, באמצעות אג"ח מיועדות. לפני מספר ימים הורה בית המשפט למדינה להשיב בתוך 60 יום לטענה.

בראש הצוות לבחינת קצבאות הפנסיה, עמד מנכ"ל משרד האוצר והשתתפו בו הממונה על שוק ההון, דורית סלינגר, החשבת הכללית, מיכל עבאדי-בויאנג'ו, סגנית הממונה על התקציבים, יעל מבורך, הכלכלן הראשי, יואל נוה, המשנה ליועץ המשפטי של משרד האוצר, אסי מסינג, נציג בנק ישראל, עדי ברנדר והמועצה הלאומית לכלכלה, ניר בריל.

שר האוצר, משה כחלון אמר היום: "הכרזנו היום על רפורמה שתביא בשורה משמעותית לציבור החוסכים לפנסיה בישראל. הרפורמה תשמור על הפנסיונרים מפני זעזועים אפשריים בשווקים, תעניק וודאות ויציבות לקצבת הפנסיה שלהם וצפויה להגדיל את החיסכון הפנסיוני לעת פרישה. מדובר במהלך היסטורי שנובע מרצוננו העז לאפשר לכל אזרח להזדקן בכבוד".

מנכ"ל משרד האוצר, שי באב"ד הוסיף: "מצאנו לנכון לשנות את מנגנון הקצאת האג"ח המיועדות במטרה לייצר יחס תחלופה גבוה באופן שינטרל תנודתיות בשוק. כך נוודא עבור הפנסיונרים קצבה יציבה לאורך שנות הפרישה".

אליצפן רוזנברג, 04/01/2016 ynet

פנסיה ופרישה

 • האם חשוב לקבל ליווי מקצועי לקראת הפרישה?

  להחלטות המתקבלות ברגע הפרישה יש חשיבות מכרעת, היות והחלטות אלא הם בדרך כלל בלתי הפיכות !! החלטות אלו משליכות על היכולת לחיות בכבוד לאורך שנים רבות. ליווי מקצועי ואיכותי מותאם לצרכי הלקוח יכול לחסוך עד עשרות אלפי שקלים ויותר בתשלומי מס על מענקי הפרישה והפנסיה, זאת עקב חוקי המס והרגולציה המשתנים. עקב כך נדרשת מומחיות גבוהה ביותר ולעיתים שילוב של התמחויות: פנסיוני, פיננסי ומיסוי.

 • האם יש הבדל בין פנסיה רגילה לפנסיה מוקדמת?

  גיל הפרישה לגברים הוא 67 ולנשים 62, ויעלה בהדרגה ל 64 שנים. פנסיה מוקדמת משולמת למי לפרש בגיל צעיר יותר. על פי חוק כל מי שהגיע לגיל 60 רשאי לפרוש פרישה מוקדמת ולהתחיל לקבל פנסיה מהקופה הפנסיונית. יש לשים לב שפנסיה זו היא קטנה יותר מזו שהיה מקבל אילו פרש בגיל פרישה רגיל.

 • מהי תשואה דמוגרפית בקרן פנסיה?

  הביטוח (אובדן כושר עבודה וביטוח למקרה מוות) בקרן פנסיה נעשה כערבות הדדית בין עמיתי הקרן, כאשר בכל חודש נבדק הפער בין סכומי הביטוח (הפרמיות החודשיות אשר גובים מהעמיתים עבור הכיסוי הביטוחי) שנגבו מכלל העמיתים לעומת היוון תשלומי הפנסיה הנדרשים לנכות ושארים. פער זה יכול להיות שלילי או חיובי ומתווסף או נגרע מהעמיתים נקרא תשואה דמוגרפית. בדוחות האחרונים התשואה היא שלילית עקב הנחיית האוצר להוזיל את עלויות (פרמיות) לכיסוי אובדן כושר עבודה בכ 60%. הוזלה זו הקטינה את העודפים שנוצרו בקופות (אשר חולקו לעמיתים במשך השנים) והעודף האקטוארי הפך להיות שלילי.

 • האם ניתן להוריש את כספי קופת הגמל?

  באפשרות המוטבים/יורשים להעביר את כספי קופת הגמל של נפטר לקופה חדשה על שמם. הכספים בקופה החדשה יהיו פטורים ממס רווחי הון במועד המשיכה למעת רווחים חדשים (שנצברו ממועד הפטירה עד מועד המשיכה) החייבים במס רווחי הון של כ 25% על הריבית הראלית (בקיזוז אינפלציה).

 • האם ניתן לקבל פטור ממס רווחי הון בניהול כספים דרך פוליסה פיננסית?

  אכן כן, לפי פקודה 125ד במידה ואדם הגיע לגיל פרישה וב01/01/2003 מלאו לו ו/או לבת זוגתו 55 הוא/היא זכאים לפטור ממס רווחי הון עד תקרה רווחים של כ 13440 ₪ ליחד ולזוג כ 16560 ₪. זכאות זו עבור תכנית חסכון בלבד ואינה רלוונטית לאפשריות ניהול השקעות אחרות כמו: ניהול תיקים, קרנות נאמנות, הפקדה לתיקון 190, רכישה ישירה של אג"ח ומניות.

 • האם הפטור ממס רווחי הון בקופות גמל חל רטרואקטיבית?

  החל מ- 2009 בוטל מס רווח הון בקופות גמל לתגמולים, הביטול הוא כמובן גם "רטרו" כלומר משיכה שבוצעה אחרי 2009 הכוללת רווחים שהצטברו מ- 2003 ועד 2010 – אין חיוב מס רווח הון. מס רווח הון בקופות גמל חזר בתיקון 190 לקופות של נפטרים ופיצויים שעוברים לחשבון חדש. כמובן המס עדיין קיים בקרנות השתלמות.

צרו קשר

לקביעת פגישה ולפרטים נוספים,
נא השאירו פרטים ואשוב אליכם בהקדם

 • שם
 • דוא"ל
 • טלפון
 • נושא
אין לראות באתר זה משום המלצה לרכישה או למכירה של מוצר ביטוח או מוצר פיננסי כלשהו או תחליף לייעוץ, המתחשב הן בנתונים ובצרכים של כל לקוח, הניתן ע"י בעל רישיון לייעוץ כקבוע בחוק. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע"מ, הנה חברה בעלת רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, העוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני משווקת את מוצריהם של מגוון גופים מוסדיים המפורטים באתר החברה. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני בעלת זיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני), תשס"ה-2005, למוצרים פנסיונים המשווקים על-ידה והיא עשויה להעדיף מוצרים אלה בעת מתן שירות ללקוח.