• הלוואות לא סחירות מגובות בבטחונות בניהול תיק השקעות

חברות הביטוח ילוו 684 מ' ש' לקניון מול הים באילת

הקניון המצליח, שבבעלות היזם אלי ישראלי, הפניקס ואילן בן-דב, מנצל את הריביות הנמוכות למחזור חובות קיימים לגופים מוסדיים.

קניון מול הים באילת, שבבעלות אלי ישראלי (50%) ושותפות שווה של הפניקס ואילן בן-דב (50%), ממחזר את חובותיו באמצעות הלוואה פרטית בהיקף של 684 מיליון שקל, שאותה יעמידו לו קבוצות הביטוח כלל ביטוח, הראל והפניקס. כך נודע ל"גלובס". ביומה האחרון של 2014 חתם הקניון המצליח מהעיר הדרומית על עסקת המימון, שכנגדו הוא מעמיד למלווים שיעבוד מלא של הנכס ושל כלל חוזי השכירות, נוסף על כריות ביטחון נוספות.

המימון ישמש למחזור חוב קיים בהיקף דומה, בעיקרו באג"ח שהונפקו ב-2004 ושנמצאות בידי שורת גופים מוסדיים, ומדורגות בדירוג גבוה של Aa3 על-ידי מידרוג. תקופת ההלוואה הפרטית החדשה היא תשע שנים, שתחילתן במועד העמדת ההלוואה, שתהיה בריבית שנתית נוחה בשיעור של 3% צמוד למדד. כלל ביטוח והראל יעמידו כ-40% מהמימון כל אחת, בעוד שיתרת המימון, כ-20%, תינתן על-ידי הפניקס, שמחזיקה כאמור ברבע מהאקוויטי של הקניון.

מי שמנהל את ההלוואה הוא קובי שלום, סמנכ"ל בכיר בכלל ביטוח ומנהל תחום השקעות ואשראי לא סחיר, ואריק רוט, מנהל מערך האשראי בכלל ביטוח. אגוד חיתום ופיננסים, בניהול שי זהר, ארגנה את העסקה ולקחה בה חלק מרכזי מתחילתה.

למול הים חוב למחזיקי אג"ח מוסדיים בהיקף של כ-480 מיליון שקל, שאמור היה להיפרע עד לשנת 2019, ונוסף על כך יש לקניון חוב גם לבית ההשקעות מיטב דש. עתה, עם קבלת הכספים מכלל ביטוח, הראל והפניקס, החובות למחזיקי האג"ח ולמיטב דש ייפרעו לחלוטין. מיחזור החוב הנוכחי, בתקופה של ריביות נמוכות מאוד – בוודאי לחברות חזקות דוגמת מול הים – צפוי להביא לחיסכון בעלויות המימון של הקניון וייתכן גם כי יאפשר לבעלי הקניון למשוך דיבידנד.

זרוע ניהול ההשקעות של כלל ביטוח הייתה היוזמת לעסקה זאת, הגם שבקונסורציום הנוכחי אין "גורם מארגן". הנאמן להלוואה המותאמת הנוכחית הוא דיסקונט נאמנות, שהוא הנאמן גם באג"ח שהנפיק הקניון.

קניון מול הים נחשב לאחד הקניונים המובילים בישראל. בדוח מידרוג על הקניון מפברואר 2014 מצוין כי "ב-2013 עמד שיעור התפוסה הממוצע בקניון על 99%. לקניון קיימת רשימת המתנה של שוכרים פוטנציאליים, הכוללת רשתות וחנויות מהארץ ומחו"ל, הנהנות מביקושים גבוהים. ממוצע המכירות למ"ר בקניון הנו הגבוה בישראל".

הקניון נפתח לקהל הרחב ב-1997 ובנוי על פני שלוש קומות מסחר בשטח כולל של כ-18,880 מ"ר. בשלהי 2006 רכשו בחלקים שווים טאו תשואות, של אילן בן דב, וחברת הביטוח הפניקס, שבשליטת קבוצת דלק של יצחק תשובה, מחצית מקניון מול הים באילת מידי בעל המניות הבלעדי דאז – אלי ישראלי, בתמורה לכ-462.5 מיליון שקל (לפי שווי של 925 מיליון שקל). על פי ההערכות מאז עלה שווי הקניון.

מבחינת המלווים נציין כי עסקאות האשראי הפרטיות הפכו לנדבך משמעותי בפעילותם של הגופים המוסדיים, בוודאי בכל האמור לגבי הגדולים שבהם, שחזקים מספיק כדי להקים מערכי ניהול אשראי סמי-בנקאיים בתוכם. כך קורה בכלל ביטוח, בהראל, בהפניקס וכן במוסדיים נוספים, בהם גם בתי השקעות מובילים.

מנתוני בנק ישראל עולה, כי אם לפני ארבע שנים בלבד היקף ההלוואות הפרטיות עמד על 17 מיליארד שקל, הרי שנכון לסוף ספטמבר מספר זה כבר מגיע ל-48 מיליארד שקל. על רקע מגמה זו הקים האוצר את ועדת גולדשמידט, שהגישה באפריל אשתקד את המלצותיה הסופיות לשיפור השוק בהיבט זה. בימים האחרונים הוציא האוצר טיוטות חוזרים שמתרגמות את המלצות הוועדה למציאות מחייבת עבור המוסדיים.

 

רון שטיין, גלובס 06/01/2015

שוק ההון

 • מהי פוליסה פיננסית?

  פוליסה פיננסית היא תיק השקעות/חסכון מנוהל לטווחי זמן שונים, המיועד לאדם אשר מעוניין בחסכון נזיל למשיכה בכל עת, אשר ניתן השקיע בו בסכום חד פעמי או בהוראת קבע שוטפת, עבור עצמו, ילדיו, נכדיו ולכל מטרה.

 • מה ההבדלים העיקריים בין חסכון שוטף בפיקדון/חסכון בנקאי לבין חסכון בפוליסת חסכון?

  בפוליסת חסכון: הכספים נזילים למשיכה בכל עת ולא סגורים לתקופה מוגדרת, אין קנסות ועלויות משיכה, ניתן לחסוך גם בסכומים קטנים, הכספים מושקעים בשוק ההון. בפיקדון בבנק: הריבית נמוכה יחסית לאפיקי השקעה מנוהלים בבורסה בראייה היסטורית, רמת הנזילות היא נמוכה ובמקרה של שבירת פיקדון קיים קנס בצורת הריבית שהצטברה, אין מסלולי השקעה והכסף אינו מנוהל אלא מניב ריבית (נמוכה מאד עד אפסית כיום) ידועה מראש.

 • מהם נכסים בלתי סחירים וכיצד הם משפיעים על התשואה?

  בפוליסה פיננסית כמו גם בקופת גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים. חלק מהתיק ההשקעות מושקע בנכסים לא סחירים, כגון: אג"ח לא סחיר, קרנות השקעה, קרנות גידור, נדל"ן מניב, הלוואות. השקעות אלא מניבות תשואה אשר אינה תלויה באופן ישיר בשוק ההון הסחיר התנודתי ומהוות עוגן לתיק ההשקעות הסחיר. כמו כן ההשקעה בנכסים לא סחירים אינה מתאפשרת דרך ניהול כספים בבנק אלא רק בניהול של גופים מוסדיים. פוליסה פיננסית היא תיק מנוהל מוסדי ולקוח אשר בחר לנהל את כספו דרך פוליסה פיננסית אכן נהנה מיתרון.

 • אני מנהל כספים בבנק דרך ניהול תיקים, האם כדאי לי לעבור לקופת גמל לפי תיקון 190?

  בהחלט כן, היתרונות הם רבים: א. עלויות ניהול זולות יותר. ב. שקיפות בתשואות (גמל נט) מול יצרנים אחרים. ג. עלויות קנייה ומכירה של ניירות ערך אפסיות לעומת הבנק. ד. תשואות עדיפות ובאופן משמעותי לאורך זמן (גמל נט). ה. שימוש בנכסים לא סחירים אשר מקטינים את התלות בשוק ההון. ו. דחיית מס, היות וניתן לשנות מסלולי השקעה ללא הגבלה, ללא עלות וללא אירוע מס. ז. מס רווחי הון של 15% נומינלי במקום 25% ראלי. (נכון להיום בסביבת אינפלציה אפסית בהחלט יתרון). ח. ניתן לנייד מיצרן ליצרן ללא עלות וללא אירוע מס בקלות. ט. הרכב נכסים סחיר איכותי יותר ומפוזר יותר ללא קרנות נאמנות "של הבית". י. אפשרות לא לשלם מס הכנסה בכלל !! בעת מימוש הכספים כקצבה מוכרת לכל החיים.

 • מנהל ההשקעות בניהול תיקים הוא אלטשולר שחם (לדוגמא), האם כדאי לי לעבור לקופת גמל לפי תיקון 190 באלטשולר שחם?

  בהחלט כן מאותן סיבות שרשמתי מעלה. תיק ההשקעות דרך ניהול תיקים בבנק באלטשולר הוא שונה לחלוטין בין תיק השקעות אלטשולר גמל באותו רמת סיכון !! כאמור דרך הבנק לא ניתן להחזיר נכסים לא סחירים, לקבל הטבות מס, לשלם פחות ד.נ, לשנות מסלול השקעה ללא אירוע מס ותשלום עלויות ק/מ על כל פעולה אשר מממנת את הבנק אבל פוגעות בתשואה.

 • מהו ארביטראז' מיסוי?

  ארביטראז' מיסוי מאפשר ניצול תכנוני מס בחלופה להשקעות פיננסיות בקרנות נאמנות, ניהול תיקים, פקדונות וכו'. 1. שימוש בקרן השתלמות וקופת גמל בניהול אישי לדחיית תשלום מס. 2. שימוש בקופת גמל ל"קצבה מוכרת" לדחיית תשלום מס על פי תיקון 190 (משיכה חד פעמית על ידי היוון קצבה מוכרת). 3. שימוש ב"פוליסת חסכון" כפלטפורמה לניהול השקעות בשוק ההון תוך ניצול ארביטראז' מיסוי (פטור במעבר בין מסלולים, דחיית מס, ניכוי מס רווח ראלי לגילאי 67+).

צרו קשר

לקביעת פגישה ולפרטים נוספים,
נא השאירו פרטים ואשוב אליכם בהקדם

 • שם
 • דוא"ל
 • טלפון
 • נושא
אין לראות באתר זה משום המלצה לרכישה או למכירה של מוצר ביטוח או מוצר פיננסי כלשהו או תחליף לייעוץ, המתחשב הן בנתונים ובצרכים של כל לקוח, הניתן ע"י בעל רישיון לייעוץ כקבוע בחוק. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע"מ, הנה חברה בעלת רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, העוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני משווקת את מוצריהם של מגוון גופים מוסדיים המפורטים באתר החברה. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני בעלת זיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני), תשס"ה-2005, למוצרים פנסיונים המשווקים על-ידה והיא עשויה להעדיף מוצרים אלה בעת מתן שירות ללקוח.