• מיזם המשכנתאות של לאומי והראל קורם עור וגידים בתקופה של שינויים בענף בכל הנוגע לנתחי שוק ורמת המרווחים העולה

מיזם המשכנתאות של לאומי והראל קורם עור וגידים בתקופה של שינויים בענף בכל הנוגע לנתחי שוק ורמת המרווחים העולה

לאחר כמה חודשי מו"מ, ולאחר שהתקבלו כל האישורים הרגולטוריים, הודיעו אתמול (ד') בנק לאומי  וחברת הראל  כי המיזם המשותף שהקימו בתחום העמדת משכנתאות יוצא לדרך. חלקה של הראל במיזם יהיה כ-4 מיליארד שקל ב-2016–2017, ולאומי ימשיך לנהל את התיק ויחזיק בכל עת לפחות 50% מתיק המשכנתאות המשותף של המיזם. כלומר, המיזם יהיה בהיקף של עד 8 מיליארד שקל במצטבר.

חלקה של הראל במיזם במקור היה אמור להיות כ-8 מיליארד שקל. ואולם, הוא נחתך בחצי בשל הוראות סופיות של הפיקוח על הביטוח, שקבעו כי למוסדיים מותר להשתתף במתן משכנתאות רק עד LTV (יחס בין גובה המשכנתא לשווי הנכס הנרכש) של 60% ולא עד 75%, כפי שמאשר בנק ישראל לבנקים. השקעת הראל תתבצע מכספי העמיתים בפנסיה, בגמל, בהשתלמות ובמוצרים נוספים.

בעבר הראל וכלל ביטוח  פעלו בהיקפים לא מהותיים בתחום המשכנתאות. בשנה האחרונה מכר בנק מזרחי טפחות  נתח מתיק המשכנתאות למנורה מבטחים, וכן נתח מהסיכון של משכנתאות להפניקס. כעת מדובר במיזם ראשון מסוגו שיוצא לדרך, וכפי שנראים פני הדברים במציאות הכלכלית־רגולטורים־צרכנית הנוכחית, אם הדברים יבוצעו כפי שהם מתוכננים – כל הצדדים המעורבים עשויים ליהנות מכך.

המיזם של לאומי והראל קורם עור וגידים בתקופה של שינויים בענף המשכנתאות בכל הקשור לנתחי שוק ורמת המרווחים שעלתה בחודשים האחרונים, כלומר חלה עלייה במחירי המשכנתאות. זאת אף על פי שעדיין לא עלתה הריבית במשק. הסיבה לכך, בין השאר, נובעת מכך שלאומי והפועלים החליטו להקטין את חשיפתם לענף המשכנתאות. הדבר הוביל להתמתנות בתחרות העזה שהיתה בין הבנקים בענף, שאותו ממשיך להוביל בבטחה מזרחי טפחות.

מדו"חות הרבעון הראשון עולה כי היקף הלוואות לדיור (משכנתאות והלוואות במשכון הנכס) שהעמיד לאומי ברבעון היה 3.36 מיליארד שקל – ירידה של 37% לעומת הרבעון המקביל ב-2015. אם מנטרלים הלוואות לכל מטרה במשכון הנכס, היקף המשכנתאות החדשות לכל מטרה הסתכם בכ-2.7 מיליארד שקל.

מתוך שיקולים של ניהול סיכונים, רווחיות ועמידה ביעדי הלימות הון (יחס בין הון עצמי לנכסי סיכון), בלאומי קיבלו החלטה לגדול באשראי הצרכני, לעסקים קטנים והבינוניים (אשראי מסחרי). הדבר הוביל לכך שנתח השוק של לאומי במשכנתאות ירד מכ-25% לפחות מ-20%. ואולם, לאומי עדיין מעוניין להישאר פעיל בתחום המשכנתאות, הנהנה מגאות מתמשכת זה תקופה ארוכה. הראל, שבדומה לחברות ביטוח אחרות נהנית מעודפי נזילות גבוהים המחפשים אפיקי השקעה מניבים בריביות השפל הנוכחויות, צפויה למלא עבור לאומי את הצורך של שחרור נכסי סיכון.

הדבר התבטא בשיתוף פעולה עם גופים מוסדיים גם בתחום מתן אשראי עסקי (בעיקר בפרויקטי נדל"ן ותשתיות) וגם בעסקים קטנים ובינוניים, כמו המכרז של האוצר שבו לאומי גבר על הפועלים  וזכה יחד עם מנורה מבטחים במכרז למתן הלוואות לטווח ארוך בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים בהיקף של כ-2 מיליארד שקל.

עבור הראל, שמעורבת מאוד בהשקעה ישירה בנדל"ן, במימון של ליווי פרויקטי נדל"ן, ההסכם עם לאומי מאפשר דריסת רגל משמעותית בתחום משכנתאות. הראל צפויה ליהנות מהשקעה בנכס ברמת ביטחון גבוהה יותר מהאג"ח, עם פחות סיכוני ריבית. בעקבות עליית המרווחים שחלה בענף המשכנתאות, היא גם תוכל להשיג לעמיתיה תשואה עודפת לעומת חלופות בעלות מאפייני סיכון דומים.

למרות עליית המרווחים בענף בינתיים, הציבור אינו מתרשם יתר על המידה מהמהלכים להורדת מחירי הדירות (כמו תוכנית מחיר למשתכן) שמקדם שר האוצר, משה כחלון, וממשיך ליטול משכנתאות ברמות גבוהות. לפי הערכות במערכת הבנקאות, הציבור נטל במאי 2016 משכנתאות חדשות בהיקף של יותר מ-5 מיליארד שקל. זאת בדומה לממוצע נטילת משכנתאות ב-12 חודשים אחרונים, כך שעדיין יש ביקוש גבוה של הציבור למוצר הזה, שכמובן נהנה מרוח גבית של ריביות נמוכות השוררות בשווקים.

מיכאל רוכוורגר, 09.06.2016 דה מארקר

 

שוק ההון

 • מהי פוליסה פיננסית?

  פוליסה פיננסית היא תיק השקעות/חסכון מנוהל לטווחי זמן שונים, המיועד לאדם אשר מעוניין בחסכון נזיל למשיכה בכל עת, אשר ניתן השקיע בו בסכום חד פעמי או בהוראת קבע שוטפת, עבור עצמו, ילדיו, נכדיו ולכל מטרה.

 • מה ההבדלים העיקריים בין חסכון שוטף בפיקדון/חסכון בנקאי לבין חסכון בפוליסת חסכון?

  בפוליסת חסכון: הכספים נזילים למשיכה בכל עת ולא סגורים לתקופה מוגדרת, אין קנסות ועלויות משיכה, ניתן לחסוך גם בסכומים קטנים, הכספים מושקעים בשוק ההון. בפיקדון בבנק: הריבית נמוכה יחסית לאפיקי השקעה מנוהלים בבורסה בראייה היסטורית, רמת הנזילות היא נמוכה ובמקרה של שבירת פיקדון קיים קנס בצורת הריבית שהצטברה, אין מסלולי השקעה והכסף אינו מנוהל אלא מניב ריבית (נמוכה מאד עד אפסית כיום) ידועה מראש.

 • מהם נכסים בלתי סחירים וכיצד הם משפיעים על התשואה?

  בפוליסה פיננסית כמו גם בקופת גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים. חלק מהתיק ההשקעות מושקע בנכסים לא סחירים, כגון: אג"ח לא סחיר, קרנות השקעה, קרנות גידור, נדל"ן מניב, הלוואות. השקעות אלא מניבות תשואה אשר אינה תלויה באופן ישיר בשוק ההון הסחיר התנודתי ומהוות עוגן לתיק ההשקעות הסחיר. כמו כן ההשקעה בנכסים לא סחירים אינה מתאפשרת דרך ניהול כספים בבנק אלא רק בניהול של גופים מוסדיים. פוליסה פיננסית היא תיק מנוהל מוסדי ולקוח אשר בחר לנהל את כספו דרך פוליסה פיננסית אכן נהנה מיתרון.

 • אני מנהל כספים בבנק דרך ניהול תיקים, האם כדאי לי לעבור לקופת גמל לפי תיקון 190?

  בהחלט כן, היתרונות הם רבים: א. עלויות ניהול זולות יותר. ב. שקיפות בתשואות (גמל נט) מול יצרנים אחרים. ג. עלויות קנייה ומכירה של ניירות ערך אפסיות לעומת הבנק. ד. תשואות עדיפות ובאופן משמעותי לאורך זמן (גמל נט). ה. שימוש בנכסים לא סחירים אשר מקטינים את התלות בשוק ההון. ו. דחיית מס, היות וניתן לשנות מסלולי השקעה ללא הגבלה, ללא עלות וללא אירוע מס. ז. מס רווחי הון של 15% נומינלי במקום 25% ראלי. (נכון להיום בסביבת אינפלציה אפסית בהחלט יתרון). ח. ניתן לנייד מיצרן ליצרן ללא עלות וללא אירוע מס בקלות. ט. הרכב נכסים סחיר איכותי יותר ומפוזר יותר ללא קרנות נאמנות "של הבית". י. אפשרות לא לשלם מס הכנסה בכלל !! בעת מימוש הכספים כקצבה מוכרת לכל החיים.

 • מנהל ההשקעות בניהול תיקים הוא אלטשולר שחם (לדוגמא), האם כדאי לי לעבור לקופת גמל לפי תיקון 190 באלטשולר שחם?

  בהחלט כן מאותן סיבות שרשמתי מעלה. תיק ההשקעות דרך ניהול תיקים בבנק באלטשולר הוא שונה לחלוטין בין תיק השקעות אלטשולר גמל באותו רמת סיכון !! כאמור דרך הבנק לא ניתן להחזיר נכסים לא סחירים, לקבל הטבות מס, לשלם פחות ד.נ, לשנות מסלול השקעה ללא אירוע מס ותשלום עלויות ק/מ על כל פעולה אשר מממנת את הבנק אבל פוגעות בתשואה.

 • מהו ארביטראז' מיסוי?

  ארביטראז' מיסוי מאפשר ניצול תכנוני מס בחלופה להשקעות פיננסיות בקרנות נאמנות, ניהול תיקים, פקדונות וכו'. 1. שימוש בקרן השתלמות וקופת גמל בניהול אישי לדחיית תשלום מס. 2. שימוש בקופת גמל ל"קצבה מוכרת" לדחיית תשלום מס על פי תיקון 190 (משיכה חד פעמית על ידי היוון קצבה מוכרת). 3. שימוש ב"פוליסת חסכון" כפלטפורמה לניהול השקעות בשוק ההון תוך ניצול ארביטראז' מיסוי (פטור במעבר בין מסלולים, דחיית מס, ניכוי מס רווח ראלי לגילאי 67+).

צרו קשר

לקביעת פגישה ולפרטים נוספים,
נא השאירו פרטים ואשוב אליכם בהקדם

 • שם
 • דוא"ל
 • טלפון
 • נושא
אין לראות באתר זה משום המלצה לרכישה או למכירה של מוצר ביטוח או מוצר פיננסי כלשהו או תחליף לייעוץ, המתחשב הן בנתונים ובצרכים של כל לקוח, הניתן ע"י בעל רישיון לייעוץ כקבוע בחוק. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע"מ, הנה חברה בעלת רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, העוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני משווקת את מוצריהם של מגוון גופים מוסדיים המפורטים באתר החברה. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני בעלת זיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני), תשס"ה-2005, למוצרים פנסיונים המשווקים על-ידה והיא עשויה להעדיף מוצרים אלה בעת מתן שירות ללקוח.