• משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופות גמל (עד 8000 ₪)

משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופות גמל (עד 8000 ₪)

במהלך חודש ינואר 2016  פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל). מטרת התקנות היא:

לאפשר לבעלי קופות קטנות (שיתרתן עד 8000 ₪) שאינם פעילים, למשוך את הכספים מקופת הגמל בהליךמהיר וללא תשלום מס בגין משיכה זו.

ההוראה נכנסה לתוקף ביום 25/01/2016 והיא תחול רטרואקטיבית החל מיום 01/01/2016.

להלן התנאים לביצוע משיכה מחשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה (תנאים מצטברים):

 1. לעמית חשבון אחד או יותר בקופות הגמל שבניהול ה"יצרן" (בית השקעות, חברת ביטוח) וקיימת בו יתרה צבורה.
 1. סך הצבירה בכל החשבונות באותה קופת גמל, אינה עולה על 8000 ₪ (פיצויים + תגמולים + תגמולי עצמאי) נכון לתאריך 31/12/2015.
 1. לא הופקדו בחשבון כספים חדשים החל מיום 01/01/2014 ואילך.
 1. לא הועברו אל החשבון או ממנו כסים (כולל איחוד/פיצול חשבונות) מיום 01/01/2014 ואילך.
 1. לגבי משיכת רכיב פיצויים – התקבל טופס שחרור כספי פיצויים ממעסיק + טופס 161 או אישור פקיד שומה.

ללא מסמכים אלה ניתן יהיה לפדות רק את רכיב התגמולים.

 1. ביצוע המשיכה יתאפשר במשיכה חד פעמית בלבד ללא ניכוי מס.
 1. את הבקשה למשיכה יש להגיש על גבי טופס ייעודי בלבד.

בקשת המשיכה תבוצע תוך כ 4 ימי עסקים ממועד הגשת כל המסמכים הנדרשים.

אופן יידוע העמיתים לגבי זכאותם:

 1. מכתב הודעת זכאות – לעמיתים הזכאים נשלח מכתב הודעה ע"י החברה. נוסח ההודעה ייקבע על ידי המפקחת על הביטוח.
 2. מוקד שירות – מוקד שירות לקוחות עומד לרשות העמיתים לצורך בירור זכאותם למשיכת כספים בהתאם לתקנות אלה, וכן לקבלת הנחיות, הסברים וטפסים לביצוע המשיכה.

לתשומת ליבך: תקנות אלו אינן חלות על קרנות השתלמות וקרנות פנסיה חדשות.

מוגש מטעם:

 

המחלקה המקצועית כלל פנסיה וגמל. 09/02/2016

 

 

מאמרים כללי

 • מהי המסלקה הפנסיונית?

  המסלקה הפנסיונית, הפועלת מתוקף יוזמה של משרד האוצר ובפיקוחו, מציעה פלטפורמה דיגיטלית היוצרת שדרוג משמעותי בשוק החיסכון הפנסיוני. באמצעות המסלקה הפנסיונית יכול כל אזרח במדינת ישראל לקבל תמונת מצב מלאה ועדכנית על החסכונות הפנסיונים הצבורים לזכותו. המסלקה מיועדת להעברת מידע מכלל גופי הביטוח, הפנסיה והגמל לציבור החוסכים ולקהל סוכני הביטוח והיועצים הפנסיונים. בעתיד, תאפשר המסלקה הפנסיונית, גם העברת כספים וביצוע פעולות במוצרים הפנסיונים. המסלקה מציעה ממשק מאובטח וידידותי למשתמש אשר צפוי להגביר את התחרותיות והשקיפות בשוק החיסכון הפנסיוני ולהפוך את המידע על החסכונות הפנסיונים שלנו לנגישים מתמיד.

 • האם חייב להיות קשר טוב בין הורים והילדים בכדי שהם ירשו אלו את אלו?

  החוק מאד ברור- החוק אינו אומר שחייב להיות קשר בין ההורים וילדיהם בכדי שהם ירשו אלו את אלו. החוק לא קובע שיש חובה במערכת יחסים טובה בכלל כדי לרשת את בן הזוג.

 • האם ניתן למשוך כספים מקופת גמל ללא מס גם אם טרם הגעתי לגבי 60?

  כן, ניתן למשוך כספים מקופת גמל לפי תנאים מסוימים (ראה מידע מלא במאמרים כללי), עבור קופות עם צבירות עד 8000 ₪ שאינן פעילות בהליך מהיר וללא מס.

 • מהם הסכנות בהענקת מתנות לילדים, למה צריך להיות מודעים?

  1. העברה רצונית של הרכוש על ידי הילדים – הגנה מפני נוכלים ושאר "רוצי טובתם" 2. העברה לא רצונית של הרכוש על ידי הילדים – גירושין, נושים. 3. פטירה של הילדים – הורשה

 • מהו חוק תיקון דיני המשפחה (מזונות)?

  על פי חוק תיקון דיני המשפחה אדם חייב במזונות שאר בני משפחתו. (רלוונטי ביותר במצבי סיעוד שבה העלות הטיפול השוטפת היא גדולה מאד. עולה השאלה מי יממן את העלות?).

צרו קשר

לקביעת פגישה ולפרטים נוספים,
נא השאירו פרטים ואשוב אליכם בהקדם

 • שם
 • דוא"ל
 • טלפון
 • נושא
אין לראות באתר זה משום המלצה לרכישה או למכירה של מוצר ביטוח או מוצר פיננסי כלשהו או תחליף לייעוץ, המתחשב הן בנתונים ובצרכים של כל לקוח, הניתן ע"י בעל רישיון לייעוץ כקבוע בחוק. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע"מ, הנה חברה בעלת רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, העוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני משווקת את מוצריהם של מגוון גופים מוסדיים המפורטים באתר החברה. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני בעלת זיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני), תשס"ה-2005, למוצרים פנסיונים המשווקים על-ידה והיא עשויה להעדיף מוצרים אלה בעת מתן שירות ללקוח.