• משמעותם של ערכי סילוק בביטוח סיעודי

משמעותם של ערכי סילוק בביטוח סיעודי

נתחיל בהקדמה מתוך מסמך של מדינת ישראל לגבי עלות טיפול באדם סיעודי:

עלות הטיפול באדם סיעודי, משתנה למקום בו הוא שוהה. כאשר הוא שוהה בביתו, העלות החודשית לסיוע יומיומי נעה בין 7000 ₪ ל-10000 ₪. במקרה בו נדרשת השגחה של 24 שעות ביממה- העלות אף גבוהה יותר. מרכיב העלות  העיקרי הוא העסקת מטפל צמוד. ישנן גם עלויות נוספות, בהן חיתולים, תרופות והוצאות מחיה של המטפל. כאשר האדם מאושפז באופן פרטי במוסד סיעודי, העלות נעה בין 13000 ₪ ל – 20000 ₪, זאת בהתאם לתנאי מוסד האשפוז. הסטטיסטיקות מלמדות כי כ 75% מהחולים הסיעודיים שוהים בבית וכ- 25% מהם מאושפזים במוסד סיעודי. יש לציין כי משך הזמן בו אדם נמצא במצב סיעודי תלוי במצב בריאותו, בתחולת החיים, בטכנולוגיות רפואיות ועוד. מחקרים מצביעים על כך שאדם בן 80 שהופך לסיעודי, צפוי להישאר במצב זה למשך כ שלוש שנים וחצי בממוצע. עם זאת נראה כי תקופה זו הולכת ומתארכת, וזאת בעקבות העלייה בתוחלת החיים, התקדמות הטכנולוגיה הרפואית וכן עליה במספרם של תשושי הנפש".

מדובר באירוע כלכלי מובהק, וצריך לשאול במקרה סיעודי בכל גיל נתון מי יממן את העלות? קיימת עזרה של המדינה דרך ביטוח לאומי בתשלום חודשי של עד 1800 ₪ או עזרה שבועית למספר שעות שבועיות בודדות וגם במקרה זה יש קריטריונים ובדיקת הכנסה. כלומר התשלום הוא לא אוטומטי.

ביטוח סיעודי הוא חלק מתכנון פיננסי כולל של כל משפחה. הסיכוי להיקלע למצב סיעודי הינו:

1-4 מעל גיל 65,

1-3 מעל גיל 75,

היות וסיכוי זה גדל עם השנים באופן משמעותי יש להתייחס לבעיה זו מבחינת ההכנסה חודשית המשפחתית, היות וגם אם לתא המשפחתי קיימת קצבה מכובדת בגיל פרישה במקרה של מצב סיעודי ייתכן וכל הקצבה תפונה לצורך מימון הטיפול הסיעודי ובכך ייפול נטל כבד על המשפחה. ביטוח סיעודי פרטי נחשב יקר היות וזהו אחד הביטוחים הנתבעים ביותר אפילו יותר מאובדן כושר עבודה. כמו כן ביטוח סיעודי תקף לכל החיים כאשר הפיצוי החודשי בעת מקרה סיעודי משתנה לפי המסלול הנרכש.

הפרמיה החודשית (עלות הביטוח) גדלה מאד עם השנים, כאשר גם המודעות לביטוח סיעודי גדלה עם השנים. מצד שני הפרמיה היא קבועה לכל החיים על פי גיל ההצטרפות !! (אין יותר פוליסות סיעוד בפרמיה משתנה) והמסקנה היא שמאד מומלץ לרכוש ביטוח סיעודי בגיל כמה שיותר צעיר ובכך לקבע את הפרמיה לכל החיים. זוג גמלאים אשר מעוניין לרכוש ביטוח סיעודי ישלם פרמיה גבוהה מאד (תלוי במסלול הפיצוי הנבחר) וכל זאת בנחה שחברת הביטוח תסכים לקבל את הלקוח עקב מצב רפואי קיים. אפשרות נוספת היא שחברת הביטוח תבקש פרמיה גדולה יותר מהתעריפון עקב מצב רפואי קיים.

מהם ערכי הסילוק:

 • ערכי סילוק הם ערכים כספיים (זכויות) הנובעים מסכום הביטוח ומובטחים לאחר מספר שנות תשלום.
 • ערכי הסילוק נובעים מהרזרבה שחברות הביטוח מחויבות לשמור בפוליסות הסיעוד עם פרמיה קבועה.

כאמור כיום כל הפוליסות הם בפרמיה קבועה. חשוב להדגיש שאין החזר כספי (פרט לביטול פוליסה בשלוש שנים הראשונות), אלא המשך כיסוי עתידי למקרה תביעה בלבד !!.

לדוגמא:

גבר בן 60 אשר רכב פוליסה סיעודית עם פיצוי חודשי של 10000 ₪ לכל החיים. הפסיק לשלם את הפרמיה לאחר 15 שנה, יקבל ללא כל תשלום נוסף מצידו:

בחברת הפניקס: המשך כיסוי לכל החיים בסך: 4630 ₪

חברת מגדל: המשך כיסוי לכל החיים בסך: 6020 ₪

חברת הראל: המשך כיסוי לכל החיים בסך: 4550 ₪

חברת כלל:  המשך כיסוי לכל החיים בסך: 4750 ₪

כלל שמספר השנים בהם הפרמיה שולמה גדול יותר כך גדל ערך הסילוק.

שימו לב לפערים בין חברות הביטוח: ערכי הסילוק במגדל גדולים יותר בכ 25% מהראל !!

מדובר בערך כספי עצום במונחים של פיצוי לכל החיים ובדוגמא שלנו, אדם ביטל את הפוליסה שערך בגיל 60 ונשאר עם ערכי הסילוק לאחר 15 שנה. לאחר מכן הפך  להיות סיעודי למשך תקופת פיצוי של 10 שנים.

במגדל סה"כ הפיצוי יעמוד על: 722400 ₪

בהראל סה"כ פיצוי יעמוד על: 546000 ₪

פער של 176400 ₪ !!

ממספר רב של פגישות עם לקוחות אני מוצא שרובם לא בודקים ו/או לא מודעים לנתון החשוב שהוא פערי הפרמיות בין החברות השונות באותו מסלול ביטוח ופערי הסילוק בין חברות הביטוח. באשמה רבה לחוסר המודעות הנ"ל נופלת על סוכני הביטוח אשר לא מציגים השוואות אלו ללקוח כחלק מהמלצתם על רכישת הכיסוי למרות שהחוק דורש במפורש להציג ערכי סילוק כחלק מהליך המכירה.

בתכנון נכון ובבחינה של המקורות הכספיים העומדים לרשות כל משפחה ניתן לבצע תכנון סיעודי נכון הכולל התחשבות של הפיצויים המתקבלים דרך השב"ן של קופות החולים והכיסוי הסיעודי הקולקטיבי, משך הפיצוי וההשלמה הנדרשת. כאשר ניתן לתכנן מסלול שבו יינתן פיצוי לכל החיים שבה אפשרי לרכוש מחברות הביטוח מסלול משלים קופת חולים ובכך להוזיל משמעותית את הפרמיה החודשית בדגש על השוואה בין כל חברות הביטוח מבחינת עלות פרמיה חודשית וערכי סילוק.

בדרך זו ניתן לשלם פחות ולקבל כיסוי טוב יותר שניתן יהיה לבטלו בהמשך השנים בהתאם לערכי הסילוק שנצברו והשינויים שבוצעו בכיסוי הסיעודי הקולקטיבי דרך קופות החולים והצרכים המשתנים.

דגש מיוחד הוא להתחיל את הביטוח בגיל צעיר. גם כאן בדיקה פשוטה מראה שאדם צעיר בגיל 35 אשר רכב פוליסה סיעודי מסלול משלים קופת חולים (פיצוי לאחר תקופת המתנה של 5 שנים) פיצוי של 10000 ₪:

ישלם פרמיה חודשית קבועה בסך 72 ₪ לחודש בחברת מגדל. עד גיל 50 ישלם סך פרמיות כ 12960 ₪. כאשר בגיל 50 אותו אדם יכול לסלק את הפוליסה ועדיין יישאר לו כיסוי של כ 4300 ₪ לכל החיים על פי ערכי הסילוק.

במקרה סיעודי שנמשך מעל חמש שנים הלקוח יכסה את עלות הפרמיות ששילם לאחר שלושה חודשים בלבד.

 

ט.ל.ח

יוסי פיצחדזה, 07/04/2016

בריאות וסיעוד

 • האם רשאית חברת הביטוח לדחות תביעה לתשלום תגמולי ביטוח לאדם אשר הוכר כסיעודי על ידי ביטוח לאומי?

  הכרה של המוסד לביטוח לאומי לא מחייבת את חברת הביטוח, כמו כן תוצאות בדיקות של ביטוח לאומי. אלא יכולות לשמש בסיס לקבלת החלטה. אך מוטלת על חברת הביטוח החובה לנמק את הסיבות לדחייה וניתן ומומלץ לערער על החלטה זו.

 • במקרה בו לקוח החזיק בפוליסה סיעודית פרטית בחברת ביטוח במשך מספר שנים עם תשלום שוטף של פרמיות אך מסיבה כל שהיא הספיק לשלם האם הביטוח הסתיים?

  לא, בביטוח סיעודי פרטי בפרמיה קבועה קיימים ערכי סילוק. ערכי הסילוק הם ערכים כספיים הנגזרים מסכומי הביטוח ומובטחים לאחר מספר מוגדר של שנות תשלום. לדוגמא: אדם בן 60 רכש פוליסת סיעוד לכל החיים בחברת מגדל בפיצוי 10000 אלף ₪ ולאחר 15 שנה הפסיק את תשלום הפרמיות, יישאר לו כיסוי של כ 6000 ₪ לכל החיים צמוד מדד ללא תשלום נוסף מצדו.

 • האם אהיה מכוסה עבור מחלה או פציעה שהייתה קיימת לפני הצטרפותי לביטוח?

  במרבית המקרים, נדרש מועמד לביטוח, למלא הצהרת בריאות בה עליו לציין מהן הבעיות הרפואיות הידועות לו במועד הצטרפותו לתכנית הביטוח. על מנת לקבוע את התנאים בהם יתקבל המועמד לביטוח, חברת הביטוח בודקת את ההצהרה ובמידת הצורך יתבקש המבוטח להציג מידע רפואי נוסף במהלך הליך החיתום. ייתכן וחברת הביטוח תדרוש פרמיה נוספת בגין המצב הרפואי, תחריג את המצב הרפואי הרלוונטי מכיסוי, או אף תדחה לחלוטין את המבוטח בשל מצבו הבריאותי.

 • ברצוני להרחיב את הביטוח הרפואי שיש לי, האם חברת הביטוח רשאית לדרוש ממני למלא הצהרת בריאות חדשה לשם כך?

  חברת ביטוח רשאית לראות בבקשה להרחבת כיסוי ביטוחי רפואי בקשה לכריתת חוזה ביטוח חדש, ועל כן היא רשאית לבדוק אם חל שינוי במצבו הבריאותי של המבוטח בין המועד בו הצטרף לראשונה לביטוח לבין המועד בו הוא מבקש להרחיב את הביטוח הקיים, וזאת רק לעניין ההרחבה.

 • במידה שיש לי מספר פוליסות ביטוח בעלות כיסוי דומה, האם אהיה זכאי לתגמולי ביטוח מכולן?

  יתכן שכן, אם מדובר בפוליסות מסוג פיצוי. פוליסות מסוג זה, מעניקות למבוטח שקרה לו מקרה הביטוח תגמולי ביטוח, ללא קשר להוצאות שהיו למבוטח בפועל. לכן, המבוטח זכאי לתגמולי הביטוח שנקבעו בכל פוליסה, ללא תלות בקיומן של פוליסות דומות. בפוליסות מסוג שיפוי, המבוטח זכאי לקבל החזר רק עבור הוצאות שהוצאו על ידו בפועל, ולכן ייתכן שהוא לא יהיה זכאי לקבל תגמולי ביטוח מכוח כל הפוליסות שברשותו.

צרו קשר

לקביעת פגישה ולפרטים נוספים,
נא השאירו פרטים ואשוב אליכם בהקדם

 • שם
 • דוא"ל
 • טלפון
 • נושא
אין לראות באתר זה משום המלצה לרכישה או למכירה של מוצר ביטוח או מוצר פיננסי כלשהו או תחליף לייעוץ, המתחשב הן בנתונים ובצרכים של כל לקוח, הניתן ע"י בעל רישיון לייעוץ כקבוע בחוק. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע"מ, הנה חברה בעלת רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, העוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני משווקת את מוצריהם של מגוון גופים מוסדיים המפורטים באתר החברה. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני בעלת זיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני), תשס"ה-2005, למוצרים פנסיונים המשווקים על-ידה והיא עשויה להעדיף מוצרים אלה בעת מתן שירות ללקוח.