• פטור ממס מרווחי הון לפורשים לפי פקודת מס הכנסה 125ד

פטור ממס מרווחי הון לפורשים לפי פקודת מס הכנסה 125ד

 

לקראת סוף כל שנת מס, על פי פקודת מס 125ד למס הכנסה לזכאים מגיע לקבל החזר מס רווחי הון מרשויות המס.

שאלות ותשובות בנושא:

למי מגיע הפטור?

יחיד ו/או זוג שהגיעו לגיל פרישה ובשנת 01/01/2003 מלאו לו/להם לפחות 55 שנים.

הגעתי לגיל פרישה וב01/01/2003 מלאו לי 55 שנים ומנהל כסף בניהול תיקים או בניהול עצמי/יועץ השקעות, האם מגיע לי החזר לפי פקודת המס?

לא, הפטור ניתן רק לתוכניות חסכון/פיקדונות בבנק או לתיקי השקעות דרך חברות ביטוח הנקראות פוליסות פיננסיות. לדוגמא כספים מוכרים לפטור:

1. אדם שהעביר כספים מהבנק לטובת ניהול פוליסה פיננסית.

2. אדם שפרש ביצע התחשבנות עם מס הכנסה והשאיר פיצויים פטורים בפוליסת המנהלים שלו.

דוגמא מספרית: תיק השקעות של 500000 אלף ₪ עם רווחים של 3% בשנת 2015,

רווחים: 15000 ₪

מס רווחי הון: 3750 ₪

החזר מס ליחיד: 3340 ₪

תוספת תשואה לתיק לאחר ההחזר 0.672%

כלומר במקום תשואה של 2.25% נישאר עם תשואה שקרובה ל3%, וכך תשואה ברוטו הופכת לנטו.

כיצד ממשים את הפטור?

לצורך מימוש הפטור יש לשלוח בקשת פדיון רעיוני לחברת הביטוח לצורך ביצוע פדיון וקנייה מחדש של הרווחים אותם אנו מעוניינים לממש ולקבל עליהם פטור. בחלק מהחברות יש טפסים מובנים.

את בקשת הפטור יש לשלוח במהלך חודש דצמבר ללקוחות הזכאים בצורת טפסי פדיון לצורך מכירה רעיונית לחתימה. חשוב מאד להחזיר עד התאריך שייקבע אחרת הבקשות לא יטופלו וההחזר ייאבד.

הפטור הנ"ל לא מצטבר משנה לשנה יש לבצע את הפדיון עד סוף שנת המס הנוכחית.

 

יוסי פיצחדזה 22/11/2015

פנסיה ופרישה

 • האם חשוב לקבל ליווי מקצועי לקראת הפרישה?

  להחלטות המתקבלות ברגע הפרישה יש חשיבות מכרעת, היות והחלטות אלא הם בדרך כלל בלתי הפיכות !! החלטות אלו משליכות על היכולת לחיות בכבוד לאורך שנים רבות. ליווי מקצועי ואיכותי מותאם לצרכי הלקוח יכול לחסוך עד עשרות אלפי שקלים ויותר בתשלומי מס על מענקי הפרישה והפנסיה, זאת עקב חוקי המס והרגולציה המשתנים. עקב כך נדרשת מומחיות גבוהה ביותר ולעיתים שילוב של התמחויות: פנסיוני, פיננסי ומיסוי.

 • האם יש הבדל בין פנסיה רגילה לפנסיה מוקדמת?

  גיל הפרישה לגברים הוא 67 ולנשים 62, ויעלה בהדרגה ל 64 שנים. פנסיה מוקדמת משולמת למי לפרש בגיל צעיר יותר. על פי חוק כל מי שהגיע לגיל 60 רשאי לפרוש פרישה מוקדמת ולהתחיל לקבל פנסיה מהקופה הפנסיונית. יש לשים לב שפנסיה זו היא קטנה יותר מזו שהיה מקבל אילו פרש בגיל פרישה רגיל.

 • מהי תשואה דמוגרפית בקרן פנסיה?

  הביטוח (אובדן כושר עבודה וביטוח למקרה מוות) בקרן פנסיה נעשה כערבות הדדית בין עמיתי הקרן, כאשר בכל חודש נבדק הפער בין סכומי הביטוח (הפרמיות החודשיות אשר גובים מהעמיתים עבור הכיסוי הביטוחי) שנגבו מכלל העמיתים לעומת היוון תשלומי הפנסיה הנדרשים לנכות ושארים. פער זה יכול להיות שלילי או חיובי ומתווסף או נגרע מהעמיתים נקרא תשואה דמוגרפית. בדוחות האחרונים התשואה היא שלילית עקב הנחיית האוצר להוזיל את עלויות (פרמיות) לכיסוי אובדן כושר עבודה בכ 60%. הוזלה זו הקטינה את העודפים שנוצרו בקופות (אשר חולקו לעמיתים במשך השנים) והעודף האקטוארי הפך להיות שלילי.

 • האם ניתן להוריש את כספי קופת הגמל?

  באפשרות המוטבים/יורשים להעביר את כספי קופת הגמל של נפטר לקופה חדשה על שמם. הכספים בקופה החדשה יהיו פטורים ממס רווחי הון במועד המשיכה למעת רווחים חדשים (שנצברו ממועד הפטירה עד מועד המשיכה) החייבים במס רווחי הון של כ 25% על הריבית הראלית (בקיזוז אינפלציה).

 • האם ניתן לקבל פטור ממס רווחי הון בניהול כספים דרך פוליסה פיננסית?

  אכן כן, לפי פקודה 125ד במידה ואדם הגיע לגיל פרישה וב01/01/2003 מלאו לו ו/או לבת זוגתו 55 הוא/היא זכאים לפטור ממס רווחי הון עד תקרה רווחים של כ 13440 ₪ ליחד ולזוג כ 16560 ₪. זכאות זו עבור תכנית חסכון בלבד ואינה רלוונטית לאפשריות ניהול השקעות אחרות כמו: ניהול תיקים, קרנות נאמנות, הפקדה לתיקון 190, רכישה ישירה של אג"ח ומניות.

 • האם הפטור ממס רווחי הון בקופות גמל חל רטרואקטיבית?

  החל מ- 2009 בוטל מס רווח הון בקופות גמל לתגמולים, הביטול הוא כמובן גם "רטרו" כלומר משיכה שבוצעה אחרי 2009 הכוללת רווחים שהצטברו מ- 2003 ועד 2010 – אין חיוב מס רווח הון. מס רווח הון בקופות גמל חזר בתיקון 190 לקופות של נפטרים ופיצויים שעוברים לחשבון חדש. כמובן המס עדיין קיים בקרנות השתלמות.

צרו קשר

לקביעת פגישה ולפרטים נוספים,
נא השאירו פרטים ואשוב אליכם בהקדם

 • שם
 • דוא"ל
 • טלפון
 • נושא
אין לראות באתר זה משום המלצה לרכישה או למכירה של מוצר ביטוח או מוצר פיננסי כלשהו או תחליף לייעוץ, המתחשב הן בנתונים ובצרכים של כל לקוח, הניתן ע"י בעל רישיון לייעוץ כקבוע בחוק. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע"מ, הנה חברה בעלת רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, העוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני משווקת את מוצריהם של מגוון גופים מוסדיים המפורטים באתר החברה. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני בעלת זיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני), תשס"ה-2005, למוצרים פנסיונים המשווקים על-ידה והיא עשויה להעדיף מוצרים אלה בעת מתן שירות ללקוח.