• קצבה מזכה בשנת 2019 ונוסחת השילוב החדשה : כיצד משפיעה משיכת הפיצויים על המס שתשלם בפרישה?

קצבה מזכה בשנת 2019 ונוסחת השילוב החדשה : כיצד משפיעה משיכת הפיצויים על המס שתשלם בפרישה?

פנסיית הזקנה היא הכנסה החייבת במס כמו כל הכנסה אחרת. עם זאת כדי להבין כיצד מחשבים את המס על הפנסיה, חשוב להבחין בין שני סוגי הקצבאות, הקצבה המזכה והקצבה המוכרת.

מזל טוב! יצאת לפנסיה? אתה זכאי לקבל קצבת זקנה. חשוב לזכור כי קצבת הזקנה בישראל חייבת במס, אך בניגוד להכנסה ערב הפרישה ישנם פטורים אותם ניתן לנצל כדי להקטין את תשלום המס.

שני סוגים של קצבאות : קצבה מזכה וקצבה מוכרת

קצבת הזקנה שלך יכולה להיות מורכבת משני מקורות, קצבה מזכה וקצבה מוכרת.

 • קצבה מזכה היא קצבה שנובעת מתשלומי המעסיק (פנסיה תקציבית) או מתשלומים מקופת גמל (קרן פנסיה או ביטוח מנהלים).
 • קצבה מוכרת נובעת מתשלומים פטורים שהופקדו אל קופת הגמל (או קרן פנסיה וביטוח מנהלים).

בעוד הקצבה המוכרת פטורה ממס לחלוטין, קצבת זקנה שנובעת מקצבה מזכה חייבת במס. כדי להקטין את תשלומי המס באפשרותך לנצל פטור ממס על קצבה מזכה, הפטור עומד בשנת 2019 על 4,155 שקלים.

הפטור על הקצבה הוא קבוע ואינו תלוי בגובה הקצבה לה אתה זכאי.

לדוגמה,

פורש זכאי לקצבה חודשית בגובה 6,000 ש"ח

בהתאם למדרגת המס הוא חייב במס בגובה של 600 ש"ח

לאחר השימוש בפטור על הקצבה המזכה בגובה 4,155 ש"ח

גובה המס יורד ל – 184 ש"ח שמתקזזים מול נקודות הזיכוי.

מחושב הפטור על הקצבה המזכה?

הפטור מחושב על ידי הכפלת תקרת הקצבה המזכה – 8,480 שקלים כפול אחוז הפטור. בשנת 2019 אחוז הפטור המירבי עומד על 49 אחוזים או 4,155 שקלים.

חשוב לזכור את את הפטור על הקצבה המזכה ניתן לנצל החל מגיל הפרישה 62 לאישה ו- 67 לגבר.

במקרה של פרישה מוקדמת, הקצבה המזכה תהייה חייבת במס (למעט נקודות הזיכוי)

כיצד נקבע אחוז הפטור על הקצבה המזכה?

הפטור ממס על הקצבה מורכב משניים:

 1. פטור בשיעור של 35% מתקרת הקצבה המזכה. כדי ליהנות מהפטור הזה עליך להימנע ממשיכת מענקי פיצויים פטורים ממס במהלך 32 שנות העבודה, שקדמו לפרישה ולמועד קבלת הקצבה. (נוסחת השילוב)
 2. פטור נוסף בשיעור של 32% מתקרת הקצבה המזכה. הפטור הזה אינו מותנה במשיכת פיצויים והוא מתעדכן ארבע פעמים בין השנים 2012 ועד 2025.

בשנת 2019 עומד אחוז הפטור המירבי על 49% או  4,155 שקלים בחודש. לפטור זה זכאי פנסיונר שהגיע לגיל פרישה ומקבל קצבה מזכה ולא משך כספי פיצויים פטורים לאורך 32 שנות עבודתו.

הגידול בפטור ימשך עד לשנת 2025 (חשוב לזכור כי שיעור הפטור שמוצג בטבלה מורכב משני הסעיפים).

את הפטור על הקצבה המזכה ניתן לנצל מגיל הפרישה 62 לנשים ו – 67 לגברים. קצבה מזכה שתשולם לפני גיל הפרישה תהייה חייבת במס.

כיצד נקבל את הפטור על הקצבה המזכה?

אמנם כל אחד יכל לקבל את הפטור על קצבה מזכה אך לצורך קבלת הקצבה יש למלא טופס 161ד למס הכנסה.

בטופס 161ד, מנחים את מס הכנסה כיצד אתם רוצים לנצל את יתרת ההון הפטורה העומדת לרשותך. האם כפטור על קצבת הזקנה המזכה או כסכום חד פעמי אותו אתה מעוניין למשוך מהחיסכון.

לדוגמה,

פורש עם שני מליון שקלים בחיסכון הפנסיוני מתלבט האם למשוך קצבה בגובה 10,000 ש"ח ולנצל עליה את הפטור ממס. או לשלב קצבה חודשית עם סכום חד פעמי פטור ממס בגובה חצי מליון שקלים ולהקטין את הפטור על הקצבה.

סכום חיסכון 2 מליון שקלים 2 מליון שקלים
סכום חד פעמי פטור ממס 0 500,000 ש"ח
קצבה חודשית 10,000 ש"ח 7,500 ש"ח
פטור על הקצבה 4,155 ש"ח 1,378 ש"ח
קצבה חייבת במס 5,845 ש"ח 6,122 ש"ח
נקודות זיכוי 2.25 490 490
מס לתשלום 584-490=94 612-490=122
קצבה נטו 9,906 ש"ח 7,378 ש"ח

מלבד ההחלטה כיצד להשתמש בפטור על הקצבה, יש לסמן בטופס 161ד האם קיבלת ב- 32 שנות העבודה שקדמו לפרישה פיצויים פטורים.

במידה ומשכת פיצויים כאלה הם יקטינו את יתרת ההון הפטורה אותה תוכל לנצל כפטור על הקצבה המזכה.

מי שקיבל מענקים פטורים לפני ינואר 2012 ולא חלה עליו נוסחת השילוב הישנה (15 שנים לפני כניסת התקנות לתוקף) לא תחול עליו נוסחת השילוב החדשה.

כיצד משפיעה משיכת פיצויים על הפטור מהקצבה המזכה בפרישה?

בסעיף 9א'(ג) לפקודת מס הכנסה, קובע מס הכנסה כיצד יחושב גובה הפטור ממס על הקצבה אותה יקבל הפורש. צורת חישוב שזכתה לכינוי – נוסחת השילוב.

בנוסחה זו מפחיתים כספי פיצויים פטורים אותם משכנו בעבר מהסכום הפטור שעומד לרשותנו בפרישה.

כדי להבין כיצד מחושבת הנוסחה, עלינו להגדיר מספר מושגים:

מענקים פטורים – סכום המענקים הפטורים לפי סעיף 9(7א)(א) שקיבל יחיד בעד שנות עבודתו שקדמו לגיל הזכאות, ולא יותר מ-32 שנות עבודה. או במילים אחרות כספי פיצויים פטורים ממס שנמשכו על ידי העובד לאורך השנים שקדמו לפרישה..

יתרת ההון הפטורה– סך הסכום עליו ניתן לקבל פטור ממס. מחושב בשנת 2019 על ידי הכפלת הסכום 8,480 כפול המקדם 180 כפול אחוז הפטור בשנת 2019 ב-49%. בשנת 2019 עומד הסכום על 747,936. מסכום זה יש להפחית מענקים פטורים שנמשכו במהלך 32 שנות העבודה שקדמו לפרישה. כאשר הם מוכפלים במקדם 1.35 וממודדים.

דוגמה לאופן השימוש בנוסחת השילוב.

הדוגמה מתייחסת לעובד עם קצבת זקנה בסך 10,000 ש"ח אשר משך בתקופת עבודתו פיצויים פטורים בשיעור (ממודד) של 200,000 ש"ח. אנו נחשב את גובה הקצבה הפטורה אותה הוא יכל לקבל.

קצבת זקנה – 10,000 ש"ח

מענקים שנמשכו בעבר (ממודדים) – 200,000 ש"ח

הפטור המירבי אותו ניתן לקבל בשנת 2019. 8,480 כפול 49% =4,155 =(תקרה * שיעור הפטור)

חישוב יתרת ההון הפטורה 1.35*200,000 פחות 180*8,480*49% = 477,936 ש"ח

משיכת הפיצויים קונסת אותנו ב- 1.35 על כל שקל שנמשך בפטור

כיצד נחשב את הפטור על הקצבה?

יתרת ההון הפטורה חלקי מקדם 180

477,936 ש"ח חלקי 180 = 2,655 ש"ח

לסיכום:

הקצבה החודשית – 10,000 ש"ח

סכום פטור – 2,655 ש"ח

סכום חייב -7,345 ש"ח

תרשים לחישוב הקצבה הפטורה

בשנת 2012 פרסמה רשות המיסים חוזר הממחיש כיצד לחשב את הקצבה הפטורה לאחר ניכוי המענקים שנמשכו לאורך השנים.

תקרות וסכומים מרכזיים בפרישה 2019

תקרת הקצבה המזכה כפי שנקבע בתקנות מס הכנסה ומתעדכן פעם בשנה 8,480 ש"ח
אחוז הפטור על קצבה מזכה הפטור מורכב מ- 35% במידה ולא משכת כספי פיצויים ו- 14% נוספים שיעלו בהדרגה עד לשנת 2025 49%
הסכום הפטור מקצבה מזכה אחוז הפטור מקצבה מזכה כפול תקרת הקצבה המזכה. סכום זה אינו מותנה בגובה הקצבה המזכה 4,155 ש"ח
יתרת ההון הפטורה סך הסכום הפטור ממס בשנת 2019 הניתן למשיכה הונית למי שצבר את סכום הקצבה המזערי 747,936 ש"ח
סכום הקצבה המזערי סכום הקצבה המינימלי הנדרש לפני שניתן להוון סכומים חד פעמיים מקרן פנסיה או תכנית ביטוח 4,512 ש"ח
סכום הצבירה המזערי סך הסכומים אשר בחשבונותיו של העמית נמוכים מסכום זה 93,748 ש"ח

נדב טסלר, 11/07/2019, פנסיוני

מאמרים כללי

 • מהי המסלקה הפנסיונית?

  המסלקה הפנסיונית, הפועלת מתוקף יוזמה של משרד האוצר ובפיקוחו, מציעה פלטפורמה דיגיטלית היוצרת שדרוג משמעותי בשוק החיסכון הפנסיוני. באמצעות המסלקה הפנסיונית יכול כל אזרח במדינת ישראל לקבל תמונת מצב מלאה ועדכנית על החסכונות הפנסיונים הצבורים לזכותו. המסלקה מיועדת להעברת מידע מכלל גופי הביטוח, הפנסיה והגמל לציבור החוסכים ולקהל סוכני הביטוח והיועצים הפנסיונים. בעתיד, תאפשר המסלקה הפנסיונית, גם העברת כספים וביצוע פעולות במוצרים הפנסיונים. המסלקה מציעה ממשק מאובטח וידידותי למשתמש אשר צפוי להגביר את התחרותיות והשקיפות בשוק החיסכון הפנסיוני ולהפוך את המידע על החסכונות הפנסיונים שלנו לנגישים מתמיד.

 • האם חייב להיות קשר טוב בין הורים והילדים בכדי שהם ירשו אלו את אלו?

  החוק מאד ברור- החוק אינו אומר שחייב להיות קשר בין ההורים וילדיהם בכדי שהם ירשו אלו את אלו. החוק לא קובע שיש חובה במערכת יחסים טובה בכלל כדי לרשת את בן הזוג.

 • האם ניתן למשוך כספים מקופת גמל ללא מס גם אם טרם הגעתי לגבי 60?

  כן, ניתן למשוך כספים מקופת גמל לפי תנאים מסוימים (ראה מידע מלא במאמרים כללי), עבור קופות עם צבירות עד 8000 ₪ שאינן פעילות בהליך מהיר וללא מס.

 • מהם הסכנות בהענקת מתנות לילדים, למה צריך להיות מודעים?

  1. העברה רצונית של הרכוש על ידי הילדים – הגנה מפני נוכלים ושאר "רוצי טובתם" 2. העברה לא רצונית של הרכוש על ידי הילדים – גירושין, נושים. 3. פטירה של הילדים – הורשה

 • מהו חוק תיקון דיני המשפחה (מזונות)?

  על פי חוק תיקון דיני המשפחה אדם חייב במזונות שאר בני משפחתו. (רלוונטי ביותר במצבי סיעוד שבה העלות הטיפול השוטפת היא גדולה מאד. עולה השאלה מי יממן את העלות?).

צרו קשר

לקביעת פגישה ולפרטים נוספים,
נא השאירו פרטים ואשוב אליכם בהקדם

 • שם
 • דוא"ל
 • טלפון
 • נושא
אין לראות באתר זה משום המלצה לרכישה או למכירה של מוצר ביטוח או מוצר פיננסי כלשהו או תחליף לייעוץ, המתחשב הן בנתונים ובצרכים של כל לקוח, הניתן ע"י בעל רישיון לייעוץ כקבוע בחוק. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע"מ, הנה חברה בעלת רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, העוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני משווקת את מוצריהם של מגוון גופים מוסדיים המפורטים באתר החברה. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני בעלת זיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני), תשס"ה-2005, למוצרים פנסיונים המשווקים על-ידה והיא עשויה להעדיף מוצרים אלה בעת מתן שירות ללקוח.