• רפורמת האג"ח המיועדות יצאה לדרך: חיסכון למבוגרים על חשבון הצעירים

רפורמת האג"ח המיועדות יצאה לדרך: חיסכון למבוגרים על חשבון הצעירים

החל מיולי הקרוב תשתנה הקצאת האג"ח המיועדות כך שלפנסיונרים יוקצו 60% אג"ח בתשואה מובטחת | משנת 2024 תחול הפרדה גם בין בני 50 ומעלה, שייהנו אז מהקצאת 30%, לבין צעירים יותר שיאלצו להסתפק בשאריות

שר האוצר, משה כחלון, חתם היום (ד') על תקנות שמגבירות את יציבות הקצבה הפנסיונית לגמלאים בקרנות הפנסיה החדשות. התקנות מעגנות את המלצות הצוות להגברת הוודאות בחיסכון הפנסיוני בראשות מנכ"ל משרד האוצר, שי באב"ד.

הן קובעות כי מתוך הנפקת האג"ח המיועדות, יוקצו אגרות חוב מיועדות בתשואה מובטחת ל-60% מהחיסכון של הפנסיונרים. בנוסף, התקנות קובעות כי חוסכים מגיל 50 ועד הפרישה יקבלו הקצאה בשיעור של עד 30 אחוז מנכסיהם של אגרות החוב המיועדות, והיתרה תוקצה לחוסכים עד גיל 50. נציין כי עד לשנת 2024 תחולק ההקצאה לשתי קבוצות כך שפנסיונרים יקבלו 60 אחוז אגרות חוב מיועדות ושאר החוסכים יקבלו את יתרת אגרות החוב המיועדות.

חוסכים לקראת פרישה יוכלו לנייד כספם בין הקרנות

במקביל, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר פרסמה טיוטת חוזר שנועד לאפשר לחוסכים לקראת פרישה לנייד את כספם בין הקרנות השונות. הקרנות נמנעות היום לקבל חוסכים לקראת גיל הפרישה בשל עיוותים שקיימים באופן חישוב הקצבאות. ההוראות בטיוטת החוזר מבטלות עיוותים אלו. טיוטת החוזר תאפשר ניוד כספים של חוסך לפני פרישה כך שיוכל לממש את זכות הבחירה שלו ולבחור בקרן פנסיה המתאימה לו ואף להפחית את דמי הניהול. נדגיש כי לקראת פרישה, בידי החוסך סכום החיסכון הגבוה ביותר ולכן כוח המיקוח שלו הוא גדול.

שר האוצר, משה כחלון, אמר כי "התקנות החדשות מביאות בשורה משמעותית לציבור החוסכים לפנסיה בישראל. הרפורמה תשמור על הפנסיונרים מפני זעזועים אפשריים בשווקים, תעניק וודאות ויציבות לקצבת הפנסיה שלהם וצפויה להגדיל את החיסכון הפנסיוני לעת פרישה. מדובר במהלך היסטורי שנובע מרצוננו העז לאפשר לכל אזרח להזדקן בכבוד".

מנכ"ל משרד האוצר, שי באב"ד, הוסיף כי "מצאנו לנכון לשנות את מנגנון הקצאת האג"ח המיועדות במטרה לייצר יחס תחלופה גבוה באופן שינטרל תנודתיות בשוק. כך נוודא עבור הפנסיונרים קצבה יציבה לאורך שנות הפרישה".

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, ציינה ש"הגדלת ההקצאה באגרות החוב המיועדות לפנסיונרים ושחרור החסמים לחוסכים מבוגרים יטיבו עם הפנסיונרים והעמיתים בקרנות הפנסיה החדשות. "המהלך המשולב יגדיל את יציבות הקצבה בתקופת הפרישה, ויאפשר לכל הפורשים לפנסיה כוח מיקוח לבחירת הקרן המתאימה והמשתלמת להם ביותר".

הבעיה של מבטחים ומקפת

לאחרונה עלו טענות כי מהצעד שמקדם האוצר ייפגעו גם קרנות הפנסיה החדשות-ישנות (דוגמת מבטחים ומקפת). מכיוון שבקרנות אלה מספר החוסכים המבוגרים הינו גדול וכיוון שהקצאת האג"ח המיועדות תתבצע לכל קרן בנפרד על פי מספר העמיתים הכללי שבה, בקרנות אלו יחולקו מרבית האג"ח המיועדות לאותם חוסכים מבוגרים, מה שישאיר מעט מאוד הקצאות לחוסכים הצעירים.

עקב כך, עלולים חוסכים הרוצים ליהנות מהביטחון שמעניקים האג"ח המיועדות לבקש לעבור לקרנות צעירות יותר, בהן מספר המבוטחים המבוגרים קטן יותר וכך להגדיל את חלקם בקבלת האג"ח אשר שומרות על תשואה קבועה של 4.86%.

בתי ההשקעות טוענים לאפליה

איגוד בתי ההשקעות ופורום החוסכים לפנסיה הגישו בסוף שנת 2014 עתירה לבג"צ נגד משרד האוצר בטענה לאפליית החוסכים בקופות הגמל לעומת החוסכים בקרנות הפנסיה. בבסיס העתירה טוענים העותרים כי על מדינת ישראל להנפיק איגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" לעמיתי קופות הגמל, בדומה לעמיתי קרנות הפנסיה החדשות.

העותרים טוענים כי מדינת ישראל מפלה לרעה את קופות הגמל ואת עמיתיהן, אל מול קרנות הפנסיה ועמיתיהן, בכל הנוגע לסובסידיה שהיא מעניקה לקרנות הפנסיה בדמות איגרות חוב מיועדות.

בעתירה נכתב כי אין מחלוקת באשר להטבה המשמעותית הגלומה בהנפקת איגרות חוב מיועדות, לא רק משום שהתשואה על איגרות חוב מיועדות גבוהה יותר מריבית השוק, אלא משום שיש בעצם ההבטחה של תשואה קבועה וידועה מראש, משום יתרון מהותי בהשקעות כספים לטווח ארוך. מדובר בהשקעה בטוחה המקנה יציבות, מונעת תנודתיות בשיעורי התשואה ומאפשרת "לסכן" את יתרת כספי החיסכון לטווח ארוך במכשירים הנושאים תשואה גבוהה יותר.

למעשה, קרנות הפנסיה חייבות להשקיע 30% מכספי העמיתים באיגרות חוב מיועדות. עמיתי קופות הגמל אינם נהנים מסובסידיה זו. מהשוואה בין המאפיינים של קופות הגמל אל מול המאפיינים של קרנות הפנסיה, עולה כי היום מדובר במכשירים כמעט זהים לחיסכון פנסיוני, לצורך קצבה. זהים – למעט הנפקת איגרות חוב מיועדות.

 

מערכת עדיף 08/03/2017

פנסיה ופרישה

 • האם חשוב לקבל ליווי מקצועי לקראת הפרישה?

  להחלטות המתקבלות ברגע הפרישה יש חשיבות מכרעת, היות והחלטות אלא הם בדרך כלל בלתי הפיכות !! החלטות אלו משליכות על היכולת לחיות בכבוד לאורך שנים רבות. ליווי מקצועי ואיכותי מותאם לצרכי הלקוח יכול לחסוך עד עשרות אלפי שקלים ויותר בתשלומי מס על מענקי הפרישה והפנסיה, זאת עקב חוקי המס והרגולציה המשתנים. עקב כך נדרשת מומחיות גבוהה ביותר ולעיתים שילוב של התמחויות: פנסיוני, פיננסי ומיסוי.

 • האם יש הבדל בין פנסיה רגילה לפנסיה מוקדמת?

  גיל הפרישה לגברים הוא 67 ולנשים 62, ויעלה בהדרגה ל 64 שנים. פנסיה מוקדמת משולמת למי לפרש בגיל צעיר יותר. על פי חוק כל מי שהגיע לגיל 60 רשאי לפרוש פרישה מוקדמת ולהתחיל לקבל פנסיה מהקופה הפנסיונית. יש לשים לב שפנסיה זו היא קטנה יותר מזו שהיה מקבל אילו פרש בגיל פרישה רגיל.

 • מהי תשואה דמוגרפית בקרן פנסיה?

  הביטוח (אובדן כושר עבודה וביטוח למקרה מוות) בקרן פנסיה נעשה כערבות הדדית בין עמיתי הקרן, כאשר בכל חודש נבדק הפער בין סכומי הביטוח (הפרמיות החודשיות אשר גובים מהעמיתים עבור הכיסוי הביטוחי) שנגבו מכלל העמיתים לעומת היוון תשלומי הפנסיה הנדרשים לנכות ושארים. פער זה יכול להיות שלילי או חיובי ומתווסף או נגרע מהעמיתים נקרא תשואה דמוגרפית. בדוחות האחרונים התשואה היא שלילית עקב הנחיית האוצר להוזיל את עלויות (פרמיות) לכיסוי אובדן כושר עבודה בכ 60%. הוזלה זו הקטינה את העודפים שנוצרו בקופות (אשר חולקו לעמיתים במשך השנים) והעודף האקטוארי הפך להיות שלילי.

 • האם ניתן להוריש את כספי קופת הגמל?

  באפשרות המוטבים/יורשים להעביר את כספי קופת הגמל של נפטר לקופה חדשה על שמם. הכספים בקופה החדשה יהיו פטורים ממס רווחי הון במועד המשיכה למעת רווחים חדשים (שנצברו ממועד הפטירה עד מועד המשיכה) החייבים במס רווחי הון של כ 25% על הריבית הראלית (בקיזוז אינפלציה).

 • האם ניתן לקבל פטור ממס רווחי הון בניהול כספים דרך פוליסה פיננסית?

  אכן כן, לפי פקודה 125ד במידה ואדם הגיע לגיל פרישה וב01/01/2003 מלאו לו ו/או לבת זוגתו 55 הוא/היא זכאים לפטור ממס רווחי הון עד תקרה רווחים של כ 13440 ₪ ליחד ולזוג כ 16560 ₪. זכאות זו עבור תכנית חסכון בלבד ואינה רלוונטית לאפשריות ניהול השקעות אחרות כמו: ניהול תיקים, קרנות נאמנות, הפקדה לתיקון 190, רכישה ישירה של אג"ח ומניות.

 • האם הפטור ממס רווחי הון בקופות גמל חל רטרואקטיבית?

  החל מ- 2009 בוטל מס רווח הון בקופות גמל לתגמולים, הביטול הוא כמובן גם "רטרו" כלומר משיכה שבוצעה אחרי 2009 הכוללת רווחים שהצטברו מ- 2003 ועד 2010 – אין חיוב מס רווח הון. מס רווח הון בקופות גמל חזר בתיקון 190 לקופות של נפטרים ופיצויים שעוברים לחשבון חדש. כמובן המס עדיין קיים בקרנות השתלמות.

צרו קשר

לקביעת פגישה ולפרטים נוספים,
נא השאירו פרטים ואשוב אליכם בהקדם

 • שם
 • דוא"ל
 • טלפון
 • נושא
אין לראות באתר זה משום המלצה לרכישה או למכירה של מוצר ביטוח או מוצר פיננסי כלשהו או תחליף לייעוץ, המתחשב הן בנתונים ובצרכים של כל לקוח, הניתן ע"י בעל רישיון לייעוץ כקבוע בחוק. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע"מ, הנה חברה בעלת רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, העוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני משווקת את מוצריהם של מגוון גופים מוסדיים המפורטים באתר החברה. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני בעלת זיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני), תשס"ה-2005, למוצרים פנסיונים המשווקים על-ידה והיא עשויה להעדיף מוצרים אלה בעת מתן שירות ללקוח.