• תיקון 190 צובר תאוצה: קצב הגיוסים לקופות הגמל הוכפל

תיקון 190 צובר תאוצה: קצב הגיוסים לקופות הגמל הוכפל

בחודשים ינואר־פברואר גייס ענף הגמל כספים חדשים בעיקר באמצעות תיקון 190, שמקנה הטבות מס לחוסכים. תוספת ההפקדות בהיקף של 670 מיליון שקל בחודשיים משקפת קצב הפקדות שנתי של 4 מיליארד שקל — כפול מאשתקד.

תיקון 190 למס הכנסה, המקנה הטבות מס לחוסכים המפקידים כסף פנוי בקופת גמל, הולך וצובר תאוצה כאלטרנטיבת ניהול כסף לאנשים אמידים. מנתוני הגיוסים בענף הגמל לחודש פברואר עולה כי מתחילת השנה נרשמו הפקדות חדשות לענף הגמל בהיקף של 3.12 מיליארד שקל, וזאת לעומת הפקדות חדשות בהיקף של 2.45 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, אז המוצר היה פחות מוכר.

מדובר בפער של 669 מיליון שקל בהפקדות, וכיוון שענף הגמל אינו קולט כספים חדשים מ־2008 — שכן הוחלט כי ניתן יהיה למשוך אותם כקצבה בלבד ולא כסכום הוני — הרי שתוספת ההפקדות מקורה בתיקון 190.

החוסך נהנה מדמי ניהול נמוכים ודחיית תשלום המס

תיקון 190 מאפשר להעביר כספים פרטיים לחיסכון בקופת גמל, ליהנות מדמי ניהול מופחתים ומדחיית מס על רווחי הון, וכן למשוך את הכסף בגיל 60 בתשלום של מס נומינלי של 15% על הרווחים (לעומת 25% ריאלי בעת מכירת ניירות ערך). המוצר אף כולל סוכרייה המאפשרת פטור מלא ממס על רווחי הון למי שימשוך את הכסף בגיל פרישה כקצבה חודשית.

במהלך השנה שעברה גילו החוסכים האמידים את הכלי הזה, המגלם הטבות מס מפליגות, כאלטרנטיבת חיסכון מעניינת לניהול תיקים, וענף הגמל הצליח להתעורר באמצעותו לחיים ולגייס סכום משמעותי של 2 מיליארד שקל ב־2015 לבדה. עתה מתברר כי בתוך חודשיים בלבד גייס האפיק סכום המשקף קצב גיוס שנתי כפול מזה של אשתקד — 4 מיליארד שקל.

בדיקת טבלאות המגייסים והפודים בענף בחודשיים הראשונים של 2016 מעלה תופעה מעניינת: גם בגופים שמתאפיינים בקהל חוסכים מבוגר, ולכן מציגים לרוב יציאת כספים גדולה יותר לעומת הפקדות חדשות, נרשמה השנה צבירה חיובית. כך, למשל, בהראל נרשמה צבירה נטו חיובית של 94 מיליון שקל, וגם בפסגות נרשמה צבירה נטו חיובית של 300 מיליון שקל — תולדה של כניסת כספים דרך תיקון 190.

בקרוב תובא לאישור הכנסת קופת הגמל להשקעה שהשיק משרד האוצר, שתאפשר לכל אדם להפקיד כספים פרטיים לקופת גמל, כחלופה למוצרים פיננסיים כמו קרנות נאמנות ופיקדונות בבנקים. לקופה החדשה יהיה יתרון על תיקון 190 — אפשרות למשוך את הכסף בכל עת ללא קנס (ב־190 המשיכה אפשרית רק בגיל 60) ותשלום מס רווחי הון של 25%, וכן אפשרות למשוך את הכסף בגיל פרישה כקצבה חודשית עם פטור מלא ממס על רווחי הון.

מדובר במוצר שצפוי להעצים את ההתעוררות מחדש של ענף הגמל, אם כי בשלב זה החליטו באוצר להגביל את ההפקדות אליו ל־100 אלף שקל בשנה לחוסך. פסגות שיאן ההעברות בזכות התשואות שלו.

נכון לחודשיים הראשונים של 2016, פסגות מוביל את ההעברות מגופים מתחרים עם סכום של 387 מיליון שקל שנדד לפסגות מהמתחרים, בזכות ההובלה של קופות הגמל שלו בתשואות בשלוש השנים האחרונות. קופות אקסלנס בולטות אף הן עם העברות חיוביות של 153 מיליון שקל, בעיקר לקופות הפסיביות, עוקבות המדדים, שהשיגו ב־2015 תשואה של 3% לעומת 2% בממוצע שהשיגה התעשייה.

רחלי בינדמן, כלכליסט 23/03/2016

 

פנסיה ופרישה

 • האם חשוב לקבל ליווי מקצועי לקראת הפרישה?

  להחלטות המתקבלות ברגע הפרישה יש חשיבות מכרעת, היות והחלטות אלא הם בדרך כלל בלתי הפיכות !! החלטות אלו משליכות על היכולת לחיות בכבוד לאורך שנים רבות. ליווי מקצועי ואיכותי מותאם לצרכי הלקוח יכול לחסוך עד עשרות אלפי שקלים ויותר בתשלומי מס על מענקי הפרישה והפנסיה, זאת עקב חוקי המס והרגולציה המשתנים. עקב כך נדרשת מומחיות גבוהה ביותר ולעיתים שילוב של התמחויות: פנסיוני, פיננסי ומיסוי.

 • האם יש הבדל בין פנסיה רגילה לפנסיה מוקדמת?

  גיל הפרישה לגברים הוא 67 ולנשים 62, ויעלה בהדרגה ל 64 שנים. פנסיה מוקדמת משולמת למי לפרש בגיל צעיר יותר. על פי חוק כל מי שהגיע לגיל 60 רשאי לפרוש פרישה מוקדמת ולהתחיל לקבל פנסיה מהקופה הפנסיונית. יש לשים לב שפנסיה זו היא קטנה יותר מזו שהיה מקבל אילו פרש בגיל פרישה רגיל.

 • מהי תשואה דמוגרפית בקרן פנסיה?

  הביטוח (אובדן כושר עבודה וביטוח למקרה מוות) בקרן פנסיה נעשה כערבות הדדית בין עמיתי הקרן, כאשר בכל חודש נבדק הפער בין סכומי הביטוח (הפרמיות החודשיות אשר גובים מהעמיתים עבור הכיסוי הביטוחי) שנגבו מכלל העמיתים לעומת היוון תשלומי הפנסיה הנדרשים לנכות ושארים. פער זה יכול להיות שלילי או חיובי ומתווסף או נגרע מהעמיתים נקרא תשואה דמוגרפית. בדוחות האחרונים התשואה היא שלילית עקב הנחיית האוצר להוזיל את עלויות (פרמיות) לכיסוי אובדן כושר עבודה בכ 60%. הוזלה זו הקטינה את העודפים שנוצרו בקופות (אשר חולקו לעמיתים במשך השנים) והעודף האקטוארי הפך להיות שלילי.

 • האם ניתן להוריש את כספי קופת הגמל?

  באפשרות המוטבים/יורשים להעביר את כספי קופת הגמל של נפטר לקופה חדשה על שמם. הכספים בקופה החדשה יהיו פטורים ממס רווחי הון במועד המשיכה למעת רווחים חדשים (שנצברו ממועד הפטירה עד מועד המשיכה) החייבים במס רווחי הון של כ 25% על הריבית הראלית (בקיזוז אינפלציה).

 • האם ניתן לקבל פטור ממס רווחי הון בניהול כספים דרך פוליסה פיננסית?

  אכן כן, לפי פקודה 125ד במידה ואדם הגיע לגיל פרישה וב01/01/2003 מלאו לו ו/או לבת זוגתו 55 הוא/היא זכאים לפטור ממס רווחי הון עד תקרה רווחים של כ 13440 ₪ ליחד ולזוג כ 16560 ₪. זכאות זו עבור תכנית חסכון בלבד ואינה רלוונטית לאפשריות ניהול השקעות אחרות כמו: ניהול תיקים, קרנות נאמנות, הפקדה לתיקון 190, רכישה ישירה של אג"ח ומניות.

 • האם הפטור ממס רווחי הון בקופות גמל חל רטרואקטיבית?

  החל מ- 2009 בוטל מס רווח הון בקופות גמל לתגמולים, הביטול הוא כמובן גם "רטרו" כלומר משיכה שבוצעה אחרי 2009 הכוללת רווחים שהצטברו מ- 2003 ועד 2010 – אין חיוב מס רווח הון. מס רווח הון בקופות גמל חזר בתיקון 190 לקופות של נפטרים ופיצויים שעוברים לחשבון חדש. כמובן המס עדיין קיים בקרנות השתלמות.

צרו קשר

לקביעת פגישה ולפרטים נוספים,
נא השאירו פרטים ואשוב אליכם בהקדם

 • שם
 • דוא"ל
 • טלפון
 • נושא
אין לראות באתר זה משום המלצה לרכישה או למכירה של מוצר ביטוח או מוצר פיננסי כלשהו או תחליף לייעוץ, המתחשב הן בנתונים ובצרכים של כל לקוח, הניתן ע"י בעל רישיון לייעוץ כקבוע בחוק. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע"מ, הנה חברה בעלת רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, העוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני משווקת את מוצריהם של מגוון גופים מוסדיים המפורטים באתר החברה. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני בעלת זיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני), תשס"ה-2005, למוצרים פנסיונים המשווקים על-ידה והיא עשויה להעדיף מוצרים אלה בעת מתן שירות ללקוח.